Bij de vormgeving van de buitenruimte wordt rekening gehouden met diverse functies van het gebied, ook in het geval van het gebied rondom het Telegraafgebouw. Naast dat het een aangename verblijfsplek moet zijn voor medewerkers, speelt veiligheid hier een cruciale rol. Om te voldoen aan deze dubbele behoeften ontwierp ontwerpbureau ZUS uit Rotterdam robuuste, ruime boombakken met een stijlvolle uitstraling. Bio Bound maakte de bakken met circulair, biobased beton dat zorgt voor een aanzienlijk reductie van CO2.

Stijlvolle, duurzame boombakken voor buitenruimte Telegraaf

Logo ZUS Rotterdam‘Het gebied rondom het Telegraafgebouw is gericht op controle en veiligheid. Echter, het is natuurlijk niet wenselijk om het gebied vol te zetten met betonblokken. Binnen het plan District West streven we juist naar een levendige en toegankelijke werkomgeving’, vertelt Joan Almekinders, Senior Architect bij ontwerpbureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles). ‘Het ontwerp van de boombakken biedt een voorproefje van de uiteindelijke inrichting met behulp van mobiele veiligheidsvoorzieningen. Toch moet deze tijdelijke inrichting zo flexibel zijn dat zowel het gewenste groene en vriendelijke beeld als het juiste niveau van veiligheid kunnen worden gewaarborgd.’

boombak circulair biobased betonElegante én functionele vormgeving

‘De vormgeving van de boombakken is bewust zacht en aaibaar gemaakt met afgeronde hoeken om een defensieve uitstraling te vermijden. Door dezelfde rondingen aan de onderzijde toe te passen, wordt het verplaatsbare karakter versterkt’, aldus Joan Almekinders. Bio Bound produceerde de boombakken in samenspraak met Donker Groen. Een behoorlijke uitdaging vanwege het aanzienlijke gewicht van de bakken (wanneer gevuld met aarde) en de dunne wanden. Ook de toekomstige beplanting moest kunnen floreren in de bakken waardoor speciale voorzieningen getroffen moesten worden, bestaande uit ondergrondse verankeringsogen en overstortvoorzieningen. Om dit te realiseren, ontwikkelde Bio Bound een speciale mal voor de productie.

Boombakken van duurzaam beton

Logo donkergroep

Mediahuis, de eigenaar van De Telegraaf, wil een voortrekker zijn in de te nemen maatregelen die bijdragen aan het verduurzamen van het klimaat en haar CO2 voetafdruk tegen 2030 met meer dan 50% verminderen. Donker Groep, specialist in aanleg en onderhoud van groenprojecten, deelt die duurzame ambities en koos daarom voor Bio Bound. Deze circulaire, biobased boombakken zijn vervaardigd met hergebruikt beton en olifantsgras (miscanthus). Het miscanthus wordt geteeld onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen.

Boombakken duurzaam betonDankzij deze circulaire, biobased samenstelling is de ecologische impact van Bio Bound producten aanzienlijk lager in vergelijking met standaard betonproducten. Dit komt tot uiting in de lage MKI-waarde van onze producten en de reductie van CO2.

Terugnamegarantie

Bovendien worden de boombakken geleverd door Bio Bound met een ‘Take Back certificaat’. Dit impliceert dat als de bakken in de verre toekomst weer als afval worden beschouwd en niet meer gewenst zijn, Bio Bound ze zal terugnemen en verwerken tot nieuwe Bio Bound producten. Hierdoor zijn ze dus niet alleen duurzaam maar écht circulair!