De wereld veranderen begint bij jezelf

De wereld is voortdurend aan verandering onderhevig. De economie verandert, het klimaat verandert en sommige ecosystemen raken uitgeput. Net zoals de natuur zich voortdurend aanpast aan nieuwe situaties moeten ook wij veranderen. Omdenken is het sleutelwoord: het traditionele patroon van kopen, gebruiken en weggooien is voorbij. Afvalstoffen worden grondstoffen voor nieuwe producten, die evenzogoed afval worden. Ook daarvoor zullen we moeten bedenken hoe we dat straks weer kunnen hergebruiken. De circulaire economie was lange tijd een droom van idealisten, maar is nu een waarheid waaraan we niet meer ontkomen.

Circulaire economie

Midden in die verandering staat Bio Bound. Een bedrijf met durf en daadkracht. We maken betonproducten voor de inrichting van de buitenruimte, zoals straatmeubilair, parkbanden, tegels en trappen, maar ook grote verhardingsplaten voor wandel- en fietspaden. Naast deze betonproducten maken we hars- en gerecyclede kunststofgebonden producten.

Is dat zo bijzonder? Wel als je je realiseert dat we deze producten maken met restproducten: gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie). In ons biobased prefab beton gebruiken we circa een halve m³ los gestorte miscanthus (olifantsgras) per m³ beton! Deze grassoort wordt o.a. geteeld in de directe omgeving van Schiphol en was aanvankelijk bedoeld om ganzen te weren van de start- en landingsbanen.

Reductie van CO2

En dan is er nog een heel mooi punt: Bio Bound producten dragen bij aan een aanzienlijke reductie van CO2 in de atmosfeer! Enerzijds door het (her)gebruik van miscanthus, een grassoort die zich onderscheidt door een bovenmatige opname van CO2. De plant zet deze CO2 om in de vezels die wij voor zeer lange tijd als vulstof opsluiten in onze producten. Daarnaast gebruiken we een weloverwogen betonrecept om de milieu-impact van onze circulaire, biobased producten te verlagen. Een belangrijk argument, zeker wanneer u weet dat 5% van alle CO2 die wereldwijd door toedoen van de mens in de atmosfeer terechtkomt, afkomstig is van de cementindustrie.

Op deze manier hebben we een uitstekend alternatief om de openbare ruimte mooi en goed in te richten en direct iets te doen tegen klimaatverandering en uitputting van de aarde.

Bio Bound Take Back System

Bio Bound start de cyclus door afvalstoffen als secundaire grondstoffen te verwerken in nieuwe, hoogwaardige betonproducten. Met het Bio Bound Take Back System wil Bio Bound, conform de gedachte van circulaire economie, de door haar geleverde producten aan het eind van hun levensduur graag terugnemen om ervoor zorgen dat ze verwerkt worden tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven worden gebruikt.

De klant betaalt hiervoor alléén de vervoerskosten van de producten van de locatie naar de breker, en zorgt dat de producten vervoer gereed klaar staan op een locatie waar de vervoerder deze direct kan laden. Bio Bound zorgt voor het verdere recyclingsproces.

Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen doen we samen met onze klanten al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Bio Bound producten worden geleverd met Take Back System certificaat

Co-creatie

De diverse projecten die wij inmiddels hebben mogen doen tonen aan dat Bio Bound een bewezen innovatie is voor betonproducten in de openbare ruimte. Bio Bound is niet meer een concept, maar bevindt zich in de opschalingsfase. Naast veel vakkennis op het gebied van betonproducten en de productie hebben we veel ervaring met civiele projecten. Dit optimaliseert de samenwerking met de opdrachtgever, ontwerpers, ingenieurs, groen- en aannemersbedrijven en geeft hen alle vrijheid bij het maken van hun ontwerpen en plannen voor de inrichting van de openbare ruimte.

Uiteraard werken we graag intensief samen met alle bedrijven en stakeholders in de keten. Deze intensieve samenwerking heeft een positieve impact op alle spelers, de maatschappij en de wereld om ons heen. Een echte win-win situatie.

Daarmee kunnen we: Samen Buiten Mooier Maken.

Dit hebben we al bereikt:

  • KIWA gecertificeerd

  • Biobased prefab beton: circa een halve m3 los gestorte miscanthus per m3 beton!

  • Circulair: Gebruik van secundaire grondstoffen gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie)

  • Aanzienlijke reductie van CO2

  • Uitstekend recyclebaar

  • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de openbare ruimte

  • (Fietspad)platen: aslasten 10 of 15 ton

  • Producten voldoen aan gestelde normeringen

  • Nederlands octrooinummer 2021223

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound producten KIWA gecertificeerd

logo kiwa_klein
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama