Nieuws en Projecten2021-11-12T13:28:56+00:00

Nieuws en Projecten Bio Bound

Pleintje van Morgen

Door afval goed te scheiden kun je prachtige nieuwe producten maken! Dat bewijst ‘Het pleintje van morgen’, een superleuk concept van De Verschilmakerij. Met deze pleintjes wordt bewoners in steden en dorpen op een speelse, laagdrempelige manier getoond wat er allemaal al mogelijk is op het gebied van de circulaire economie in de openbare ruimte. Voor dit project produceerde Bio Bound betonnen zitpoefjes gemaakt met oude, versleten betonproducten en olifantsgras.

logo De verschilmakerijVoor veel mensen is het hergebruik van materialen nog geen dagelijkse routine.  De Verschilmakerij wil dit veranderen door mensen te laten zien dat afval uitstekend gebruikt kan worden voor nieuwe producten. Het idee is vormgegeven in een buurtpleintje met allerlei soorten straatmeubilair zoals speeltoestellen, bankjes, lichtmasten en afvalbakken, gemaakt van het gescheiden ingezameld afval uit de eigen regio.

Aart Bol

Educatie voor de kinderen
Voor de buurt is het Pleintje van morgen een fijne plek om de kinderen te laten spelen of gezellig contact te hebben met andere bewoners. Maar het vergroot ook de bewustwording dat afvalinzameling nuttig is. Bovendien levert het bordspel van de duurzame ‘Aart Bol’, dat op de grote picknicktafel is geprint, een bijdrage aan de educatie van de kinderen.

Zitelement van duurzaam betonDuurzaam beton
Bio Bound is één van de voorbeeldproducten op het pleintje. Voor dit project produceerde Bio Bound zitpoefjes gemaakt met oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus). Het miscanthus dat Bio Bound hiervoor gebruikt, is een grassoort die wordt geteeld om overlast gevende ganzen onder de aan- en afvliegroutes van Schiphol op een diervriendelijke manier te weren. Zodra de vogels weer naar het noorden zijn vertrokken droogt het gras uit en wordt het afgemaaid. Door dit afvalgras als een natuurlijke, vezelversterkende vulstof in het beton te verwerken, wordt de CO2 die de plant tijdens de groei uit de lucht heeft opgenomen voor langere tijd in het beton vastgelegd. Dit levert een bijdrage aan het verlagen van emissies.

Het eerste ‘Pleintje van Morgen’ is geopend in maart. Inmiddels zijn er al pleintjes in Tiel, Aalst, Geldermalsen, Beneden Leeuwen, Heerewaarden, Lienden en Buren. Bij De Verschilmakerij kunnen ze je er alles over vertellen www.deverschilmakerij.nl.

Duurzame groenzones op bedrijventerrein Gouwe Park Moordrecht

Centraal gelegen en nabij de A12/A20 ligt in de gemeente Zuidplas (Moordrecht) bedrijventerrein Gouwe Park. Het is een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit. In opdracht van GKB Realisatie uit Barendrecht leverde Bio Bound diverse zitelementen van circulair, biobased beton met zittingen van duurzaam bamboe.

Duurzame groenzones op bedrijventerrein Gouwe Park Moordrecht

Bedrijventerrein Gouwe Park is een terrein van circa 65 hectare groot en ligt ten westen van Gouda in Moordrecht. Het park wordt gekenmerkt door een hoogwaardig kwaliteitsniveau en goed ondernemersklimaat. Ook voor de inrichting van de openbare ruimte heeft de opdrachtgever hoge ambities op het gebied van duurzaamheid.

Logo od205In het middengebied van het bedrijventerrein liggen twee, brede groenstroken. Het Rotterdams bureau voor stedenbouw en landschap OD205 maakte een fraai ontwerp dat de eentonige groenstroken transformeerde in aangename zones met diverse bankjes waar de werknemers van de omliggende bedrijven heerlijk buiten kunnen zitten om even te ontspannen of van hun lunch te genieten.

Banken van circulair, biobased beton
De zitelementen zijn gemaakt met Elegance zitrandelementen. Dit type bank heeft een licht teruglopend profiel, is aan alle zijden glad afgewerkt en voorzien van een zachte, afgeronde neus aan de zitzijde. Hierdoor heeft de Elegance een prettig zitcomfort en moderne uitstraling. Banktype Elegance heeft een compleet leveringsprogramma met rechte elementen, hoeken, eindstukken en elementen in alle bochtstralen.

De betonnen zitrandelementen zijn gemaakt met oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus). Het gebruikte miscanthus wordt geteeld onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen. Elk jaar droogt het gras uit en wordt het afgemaaid. Door dit afvalgras als een natuurlijke, vezelversterkende vulstof in het beton te verwerken, wordt de CO2 die de plant tijdens de groei uit de lucht heeft opgenomen voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van emissies. Bovendien is het een biobased en dus hernieuwbare grondstof.

circulair, biobased beton bankenReductie van CO2
De banken zijn voorzien van een fraaie zitting van duurzaam bamboe. Bamboe is een solide, duurzaam alternatief voor tropisch hardhout en heeft veel voordelen: het is sterk, extreem hard en gaat lang mee. De planken hebben een prachtige structuur met een warme uitstraling. Bovendien is bamboe duurzaam in de productie en neemt het, net als miscanthus, bovenmatig veel CO2 op uit de lucht.

logo GKB groepGKB Realisatie
De uitvoering van het project werd gedaan door GKB Realisatie. Ze plaatste de zitelementen, verzorgde de bestrating en richtte de groenzones in met een gevarieerde samenstelling bomen en planten die naast schaduw zorgen voor een verbetering van de biodiversiteit. Bovendien zijn er twee insectenhotels geplaatst.

Circulaire, biobased betonnen zitranden voor schoolplein Yuverta Aalsmeer

Yuverta is een onderwijsinstelling voor het vmbo en mbo met 36 middelbare scholen in midden en zuid Nederland. De opleider hecht veel waarde aan innovatie en duurzaamheid en heeft de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) hoog in het vaandel. Voor de vestiging in Aalsmeer maakte Donkergroep een fraai ontwerp met veel groen en plantenbakken van Bio Bound, gemaakt van circulair, biobased beton.

Circulaire, biobased betonnen zitranden voor schoolplein Yuverta Aalsmeer

Met thema’s zoals landbouw, klimaat, water, groenvoorziening en duurzame ontwikkeling is Yuverta de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in het blauw-groene domein. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de onderwijsinstelling voor de herinrichting van het schoolplein in Aalsmeer koos voor veel groen en duurzame materialen.

Logo donkergroepDonkergroep presenteerde een fraai ontwerp met twee verhoogde plantenbakken gevuld met een variëteit aan bomen en planten. Dit heeft een hoge sierwaarde, maar is ook goed voor de biodiversiteit. De bakken zijn gemaakt met de Elegance zitrandelementen van Bio Bound. De banktype heeft licht teruglopend profiel, is aan alle zijden glad afgewerkt en voorzien van een zachte, afgeronde neus aan de zitzijde. Hierdoor heeft de Elegance een prettig zitcomfort en moderne uitstraling. Kortom: een heerlijk zitrand waar de leerlingen in een pauze of tussenuur even kunnen ontspannen, een boterham eten of gewoon lekker socializen.

Circulair, biobased beton
De betonnen zitrandelementen zijn gemaakt van met oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus). Het gebruikte miscanthus is restproduct van een toepassing bij schiphol. De grassoort wordt hier geteeld onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen.

banken duurzaam betonPerfect te recyclen
Bio Bound producten zijn uitstekend te recyclen. Sterker nog: conform de circulaire gedachte neemt Bio Bound de door haar geleverde producten aan het eind van hun levensduur (bepaald door de klant) graag terug om ervoor te zorgen dat ze verwerkt worden tot nieuwe Bio Bound betonproducten.

Door met secundaire grondstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen, doen we samen met Donkergroep, Yuverta en de andere stakeholders al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Circulaire, biobased bestratingsmaterialen voor Schiphol Trade Park fase 2

In het hart van de Metropoolregio Amsterdam, direct naast Schiphol, ontwikkelt gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SADC) het meest circulaire en duurzame bedrijventerrein van Europa, Schiphol Trade Park. Na de succesvolle samenwerking tijdens de aanleg van de circulaire hoofdinfrastructuur, koos de opdrachtgever voor de invulling van fase 2 wederom voor de duurzame bestratingsmaterialen van Bio Bound.

Circulaire, biobased bestratingsmaterialen voor Schiphol Trade Park fase 2

Logo SADCKWS Infra Amsterdam-Utrecht is in 2019 gestart met het bouw- en woonrijp maken van het nieuwe bedrijvenpark in Hoofddorp. Conform de duurzame ambities van de opdrachtgever past KWS zo veel mogelijk de principes toe van de circulaire economie. Zo worden er bijvoorbeeld zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt en nieuwe materialen worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Ook voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van het bereikbaar maken van de te realiseren kavels (fase 2), is er gekozen voor de circulaire, biobased betontegels, -klinkers en -banden van Bio Bound.

Circulaire, biobased bestratingsmaterialen
Bio Bound bestratingsmaterialen worden vervaardigd met  oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus). Dit gras is eerder gebruikt om ganzen op diervriendelijke manier te weren van de aanvliegroutes van Schiphol. LogoKWSDoor dit afvalgras als natuurlijke vezelversterkende vulstof in het beton te verwerken, wordt de CO2 die de plant tijdens de groei uit de lucht heeft opgenomen voor langere tijd in het beton vastgelegd. Dit komt tot uiting in een zeer lage milieu-impact, die goed aansluit bij de duurzame ambities van zowel SADC als KWS.

Bio Bound betonproducten uitstekend recyclebaar!
Het is nu wellicht een enigszins vreemde gedachte maar ooit worden ook deze bestratingsmaterialen weer afval. Conform de gedachte van de circulaire economie is het belangrijk om nu al na te denken over de manier waarop na pakweg 50 jaar het gebruikte beton weer als grondstof kan worden ingezet. Daarom levert Bio Bound haar producten met terugnamegarantie, het take back certificaat, want deze materialen kunnen uitstekend worden gerecycled en gebruikt als grondstof voor nieuwe Bio Bound betonproducten.

Op deze manier doen we samen met de opdrachtgever, KWS Infra, en alle andere stakeholders al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Innovatieve straatkolken in Raamsdonksveer

Langdurige periodes van droogte? Hoosbuien die overstroming veroorzaken? Hemelwater is een actueel onderwerp bij de inrichting van de openbare ruimte. Om dit probleem tegen te gaan koos Royal HaskoningDHV bij de herinrichting van de haven in Raamsdonkveer voor een innovatieve kolk: de Kolkdrain.

Innovatieve straatkolken in Raamsdonksveer2

Regenwater wordt vaak te snel afgevoerd, waardoor het grondwaterpeil zich niet goed herstelt. De Kolkdrain is een innovatieve kolk die ervoor zorgt dat het hemelwater bij normale regenbuien ter plekke in de bodem wordt opgenomen. Alleen bij echte hoosbuien wordt, om overstromingen te voorkomen, het water via het HWA-stelsel afgevoerd.Kolkdrain Deze innovatie bestaat uit een bestaande straat- of trottoirkolk die aan de buitenzijde is omsloten door een harde schil van gebonden, fijne grindfracties. Deze schil is semi-permeabel, oftewel uitstromend, niet inlatend en zandwerend! Zodra het gaat regenen wordt het water dat in de kolk loopt via de openingen afgevoerd. De schil rondom de put zorgt dat het water gelijkmatig in de bodem wordt opgenomen.

Indien bij hevige regenval het aanbod van water te groot wordt om naar de bodem af te voeren, zal langs een drempel in de afvoer het teveel aan regenwater alsnog via het bestaande HWA-stelsel worden afgevoerd. Door de terugslagkleppen loopt het hoogstaand grondwater terug in de straatkolk/trottoirkolk.

Herinrichting oude Haven Raamsdonksveer
Logo Mouwrik WaardenburgDe gemeente Geertruidenberg voert al sinds 2018 een actief beleid om duurzaamheid te stimuleren. Bij herinrichting van de Haven in Raamsdonksveer besloot men ook aandacht te besteden aan het hemelwater. Daarom nam Royal HaskoningDHV de Kolkdrain op in het plan.

Aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg bv plaatste acht Kolkdrains over de gehele lengte van de straat. Bovendien koos men voor de optie waarbij drains op de kolk kunnen worden aangesloten. Hierdoor wordt het drainagegebied groter en kunnen de bomen het in de bodem vastgehouden regenwater opnemen.

Handelsmissie België circulaire bouw en duurzame infrabouw

De wereld staat voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, grondstoffenschaarste, verstedelijking en de toename van afval houden niet op bij de grens. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken en leren van elkaar. Jaap Schotanus (Bio Bound) maakt deel uit van de delegatie circulaire economie die op 19 en 20 mei naar België gaat om kennis uit te wisselen en om kansen te ontdekken voor samenwerking in de circulaire bouw en infrabouw.

Handelsmissie België circulaire bouw en duurzame infrabouw

vlaggen van Nederland en BelgieBelgië en Nederland delen beiden de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Door goed samen te werken kunnen de landen belangrijke partners worden in de transitie naar dit doel. Om deze samenwerking verder te bevorderen is er op 19 en 20 mei een ontmoeting tussen Nederlandse en Belgische bedrijven en stakeholders. Er zijn diverse seminars, bedrijfsbezoeken en tal van netwerkactiviteiten, zoals match-making bijeenkomsten, een handelsreceptie en een diner.

Logo RVODe Nederlandse delegatie wordt geleid door de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Liesje Schreinemacher en de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Vivianne Heijnen. Jaap Schotanus en Theo Noorlander representeren Bio Bound tijdens deze handelsreis.

Dit hebben we al bereikt:

  • KIWA gecertificeerd (NEN 1338, NEN 1339 en NEN1340)

  • Biobased prefab beton: circa een halve m³ los gestorte miscanthus per m³ beton!

  • Circulair: Gebruik van secundaire grondstoffen gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie)

  • Aanzienlijke reductie van CO2

  • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de openbare ruimte

  • (Fietspad)platen: aslasten 10 of 15 ton

  • Producten voldoen aan gestelde normeringen

  • Nederlands octrooinummer 2021223

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound producten KIWA gecertificeerd

logo kiwa_klein
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama

Ga naar de bovenkant