Nieuws en Projecten2020-09-24T15:16:03+00:00

Nieuws en Projecten Bio Bound

Innovatieve banken voor slim laadplein Haarlemmermeer

Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt snel toe. Om al deze auto’s van stroom te kunnen voorzien werken 19 gemeenten samen in de proeftuin ‘Slimme laadpleinen’. Voor het laadplein in Haarlemmermeer produceerde Bio Bound innovatieve banken om de batterij voor stroomopslag in te verstoppen. Op 8 maart opende staatssecretaris Stientje van Veldhoven het slimme laadplein in Hoofddorp.

Bufferbanken voor slim laadplein Haarlemmermeer

Binnen het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s elektrisch zijn. Om dit mogelijk te maken zijn er in 2030 1,7 miljoen laadpunten nodig. Een uitdagende klus!

In de proeftuin ‘Slimme laadpleinen’ werken 19 gemeenten samen aan 46 laadpleinen. Dit zijn locaties waar meerdere laadpalen staan geconcentreerd, gebruikmakend van één netaansluiting. In deze proeftuinen kunnen gemeenten en ondernemers nieuwe technieken en innovatieve ideeën in een operationele omgeving testen en doorontwikkelen. Voorbeelden zijn het aanbieden van verschillende laadmogelijkheden, combinaties met snelladers, laadpalen met verschillende vermogens en duurzame energiebronnen.

Innovatieve banken van duurzaam beton
Slimladen is een veelbelovende startup uit de Haarlemmermeer. Het bedrijf zich richt zich op oplaad infrastructuur voor elektrische auto’s. logo slimladenSamen met Bio Bound ontwikkelde zij innnovatieve banken met ruimte voor oplaadbare batterijen, waarin ongebruikte stroom tijdelijk kan worden opgeslagen. Het resultaat is een smaakvolle zitbank van circulaire, biobased beton met een zitting van duurzaam bamboe.

In 2022 wordt de proeftuin afgerond. Er zijn dan circa 400 extra laadpunten gerealiseerd. Het project levert een schat aan ervaring en informatie op over het aanleggen van slimme laadpleinen waarna het aantal laadpleinen snel kan worden opgeschaald. Een bijzonder project waarbij Nederland zich weer op de kaart zet als echt innovatieland!

Circulaire, biobased scheidingsbanden voor duurzaam Heemstede

De gemeente Heemstede wil in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn. De gemeente ondersteunt daarom duurzame initiatieven, maar geeft ook zelf het goede voorbeeld. Zoals aan de Leidsevaartweg-zuid waar aannemersbedrijf KWS de fietsveiligheid verbetert met Bio Bound scheidingsbanden van duurzaam beton met een lage mki en CO2 waarde.

Circulaire, biobased scheidingsbanden voor duurzaam Heemstede

De Leidsevaartweg is een drukke verbindingsweg is tussen Bennebroek en Haarlem. De gemeente heemstede wil het fietsgebruik stimuleren. Daarom heeft de gemeente Aannemersbedrijf KWS een plan in uitvoering gegeven om de fietsverbinding aan de Leidsevaartweg (tussen het NS-station en Bennebroek) te verbeteren.

logo heemstedeOm de veiligheid van de fietsers te verbeteren is er gekozen om de RWS banden te vervangen door grote scheidingsbanden van duurzaam beton met een uitgewassen, antraciet gekleurde deklaag. Door te kiezen voor banden uit één geheel ontstaat er een strakkere uitstraling en daarmee een rustiger straatbeeld.

Beton met oude, versleten betonproducten én gras
Deze scheidingsbanden zijn gemaakt van duurzaam beton met granulaat van oude, versleten betonproducten én olifantsgras (miscanthus). Door het gebruik van dit biobased materiaal als alternatieve vulstof in het beton wordt de door het olifantsgras opgenomen CO2 voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van CO2 emissies. Hierdoor is de belasting van het milieu lager dan standaard beton. Deze milieu-score is onderbouwd in een geaccrediteerde levenscyclusanalyse.

logo KWSDoor te kiezen voor deze scheidingsbanden verbetert de gemeente Heemstede dus niet alleen de fietsveiligheid, maar laat het ook zien dat ze op een innovatieve manier bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Milieuvriendelijke innovatie tegen onkruid: de biobased voegmortel

De lente komt er aan! De dagen worden weer langer en alles begint weer te groeien… dus ook het lelijke onkruid in de voegen van bestratingen. Bio Bound presenteert een milieuvriendelijke innovatie om onkruid te voorkomen: de biobased voegmortel.

Biobased voegmortel voor onkruidvrij straatwerkOp veel plaatsen in de openbare ruimte groeit onkruid tussen stenen en tegels van verkeersdruppels, middenbermen, trottoirs, rotondes, taluds en andere verkeerselementen. Het onverzorgde aanzicht van deze steeds terugkerende begroeiing is veel overheden en burgers een doorn in het oog. Het onkruid steeds maar blijven bestrijden is niet de oplossing. Het is beter om het te voorkomen. Tot nu toe gebeurde dit met epoxygebonden voegmortels. Bio Bound introduceert een milieuvriendelijke innovatie: de biobased voegmortel.

Deze biobased voegmortel is een watergedragen product op basis van een biobased acrylaat dispersie. Hierdoor is deze voegmortel veel minder belastend voor het milieu dan de standaard voegmortels.

Unieke voegmortel
Na het aanbrengen van deze biobased voegmortel in de voegen van de bestrating wordt deze hard en heeft onkruid geen kans meer. Door de unieke structuur blijft de voeg waterdoorlatend en gemakkelijk te reinigen. Bovendien hecht de mortel niet aan de steen.

circulaire biobased voegstones en voegtegels

Voordelen:

 • Jarenlang onkruidvrij straatwerk
 • Lage milieubelasting
 • Bevat geen gevaarlijke of giftige stoffen
 • Biobased met alléén natuurlijke grondstoffen

Circulaire, biobased voegstenen en voegtegels
De biobased voegmortel van Bio Bound kan eenvoudig door u zelf worden aangebracht. U creeert de optimale situatie door te kiezen voor voegstenen en/of voegtegels. Deze unieke bestratingsmaterialen zijn specifiek vormgegeven voor voegwerkzaamheden. Door de slimme vormgeving ontstaat tijdens het leggen van het straatwerk exact de juiste voegafstand en -diepte.

biobased voegmortel bestelbus

Het Bio Bound voegteam
Indien gewenst kan Bio Bound ook het aanbrengen van de biobased voegmortel voor u verzorgen. Het Bio Bound voegteam rijdt dagelijks door heel Nederland om voor diverse opdrachtgevers rotondes, verkeersdruppels en andere verkeerselementen duurzaam én biobased onkruidvrij te maken.

Bekijk de productdetailpagina biobased voegmortel of bel: 085 – 877 14 28

Duurzaam beton onder de zon

Bij een zonnepark worden normaliter palen de grond in geslagen waarop de zonnepanelen worden gemonteerd. Omdat de kans bestaat dat de bodem in Nijmegen archeologische bodemschatten bevat, wordt dit bij Zonnepark de Grift bewust niet gedaan. De zonnepanelen komen op een ondergrond van betonplaten. Bio Bound levert hiervoor platen van duurzaam beton, met olifantsgras en 100% gerecyclede vulstoffen afkomstig uit oude, versleten betonproducten.

Duurzaam beton constructie zonnepanelen zonnepark De Grift

De energietransitie is in volle gang. Volgens de doelstellingen van de Europese Unie en Nederland moet ons land in 2050 volledig klimaatneutraal van energie worden voorzien. In Nijmegen dragen burgers hier zelf aan bij. Verenigd in Energiecoöperatie WPN realiseren inwoners momenteel samen met projectvoorbereider Wiek-II Zonnepark de Grift. Het zonnepark langs de A15, onder de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe beslaat een totale oppervlakte van 5,5 hectare en biedt ruimte voor ruim 11.000 zonnepanelen.

logo zonnepark de griftRomeinen in Nijmegen
De uitdaging bij dit project zat in de bodem. Het gebied waar nu de stad Nijmegen ligt, was in Romeinse tijden, zo’n 2.000 jaar geleden, een druk handelscentrum. In het gebied worden tot op de dag van vandaag nog steeds archeologische vondsten gedaan uit die tijd. Om eventuele bodemschatten niet te beschadigen mocht de fundering van het zonnepark niet dieper dan 30 cm de grond in. De zonnepanelen worden daarom verankerd op een onderconstructie van betonnen funderingsplaten, die op de grond liggen. Om het zonnepark zo duurzaam mogelijk aan te leggen kozen de initiatiefnemers voor funderingsplaten van Bio Bound beton.

Duurzame betonplaten
De constructieplaten zijn gemaakt van beton met olifantsgras. Het olifantsgras dat hiervoor wordt gebruikt, wordt geteeld in de directe omgeving van Schiphol en is bedoeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen. Door dit biobased materiaal in het beton te verwerken wordt de door de plant opgenomen CO2 voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van CO2 emissies.

Daarnaast zijn de vulstoffen 100 % gerecycled uit oude, versleten betonproducten. Het herwinnen van deze grondstoffen is mogelijk door het gebruik van een innovatieve breektechniek, die het oude beton terugbrengt naar de oorspronkelijke fracties: grind, zand en cementfiller.

Bovendien worden deze funderingsplaten geleverd met Bio Bound Take Back certificaat. Dit betekent dat Bio Bound de platen over een aantal jaar weer terugneemt om ze te verwerken tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven te gebruiken.  Dat maakt Zonnepark De Grift dus niet alleen duurzaam en CO2 reducerend maar ook écht circulair!

Filmpje van het plaatsen van de elementen begin februari (in de sneeuw):

Bio Bound voert deze opdracht uit in samenwerking met Mannen van Staal en 100% Zonnig.

logo mannen van staal en 100% zonnig

Grote bloembakken van duurzaam beton

Het monseigneur Bekkersplein en directe omgeving in Haaren is opnieuw ingericht. Eén van de wensen van gemeente en inwoners was om het plein vooral gezelliger te maken. Dolmans Landscaping bedacht grote antracietgekleurde boombakken. Bio Bound leverde ze, uiteraard gemaakt van duurzaam beton.

Duurzaam beton

Vorig jaar besloot de gemeente Haaren dat het Mgr. Bekkersplein niet meer voldeed aan de gewenste uitstraling van de gemeente. Het plein had te veel hoogteverschillen en was erg ongezellig. Daarom werd een een fraai plan uitgewerkt voor een modern, gebruikersvriendelijk plein met een dorpse uitstraling.

Grote boom/bloembakken
Bij de inrichting van het nieuwe plein werd vooral gekozen voor duurzame materialen. De gemeente Haaren heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en wil bijdragen aan veranderingen die ervoor zorgen dat onze planeet ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft.

logo dolmans landscaping

Het monseigneur Bekkersplein is een multifunctioneel plein. Elke donderdag staat er een sfeervolle weekmarkt. Om ook op niet-marktdagen gezelligheid op het plein te creëren, ontwierp Dolmans Landscaping L+P grote boom/bloembakken van 200x200x80 cm. De bakken zijn aan de onderzijde voorzien van een verjonging met uitsparingen voor lepels zodat, indien nodig, de boombakken gemakkelijk met een vorkheftruck kunnen worden verplaatst.

logo gemeente haaren

Duurzaam beton
De boombakken zijn gemaakt van duurzaam beton met reststoffen zoals betonpuingranulaat en olifantsgras. Hierdoor is de belasting van het milieu (waaronder de CO2) lager dan standaard beton. Deze milieu-score is onderbouwd in een geaccrediteerde levenscyclusanalyse.

Binnenkort zullen de bakken worden gevuld met mooie bomen en planten.

Circulaire betonelementen voor tribune Nijmegen

Binnen de gemeente Nijmegen wordt hard gewerkt aan een duurzame, circulaire economie. Voor de imposante tribune in park Grote Boel koos de gemeente daarom voor duurzame betonelementen van Bio Bound.

Circulaire, biobased betonelementen voor tribune Nijmegen

logo kws infra Zwolle

Grote boel is een populaire woonwijk in het noorden van Nijmegen. Direct aan de wijk heeft de gemeente een fraai park aangelegd waar de bewoners prettig kunnen recreëren en spelen in het groen tussen inheemse bomen, planten en struiken. Onderdeel van het park is een tribune gemaakt van grote, antraciet gekleurde betonelementen.

Tribune Nijmegen van duurzaam beton

Circulaire betonelementen
Speciaal voor dit project produceerde Bio Bound ruim 60 solide blokken van het type ‘Elegance’. Naast de productie verzorgde Bio Bound ook het tekenwerk en de realisatie van de benodigde mallen. De uitvoering van het werk was in deskundige handen van KWS Infra Zwolle.

Hoe gek het ook mag klinken: ooit worden ook deze prachtig betonelementen weer afval. Geheel conform de gedachte van de circulaire economie, neemt Bio Bound daarom de geleverde producten aan het eind van hun levensduur terug en zorgt ervoor dat ze word en verwerkt tot nieuwe Bio Bound betonproducten.

logo gemeente nijmegen

Met deze fraaie tribune kiest gemeente Nijmegen dus niet alleen voor duurzaam maar ook voor écht circulair!

Dit hebben we al bereikt:

 • KIWA gecertificeerd (NEN 1338, NEN 1339 en NEN1340)

 • Biobased prefab beton: circa een halve m³ los gestorte miscanthus per m³ beton!

 • Circulair: Gebruik van secundaire grondstoffen gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie)

 • Aanzienlijke reductie van CO2

 • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de openbare ruimte

 • (Fietspad)platen: aslasten 10 of 15 ton

 • Producten voldoen aan gestelde normeringen

 • Nederlands octrooinummer 2021223

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound producten KIWA gecertificeerd

logo kiwa_klein
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama

Ga naar de bovenkant