Nieuws en Projecten2021-11-12T13:28:56+00:00

Nieuws en Projecten Bio Bound

Circulaire, biobased betonplaten in het zonnetje gezet

In Nijmegen is er dit jaar een heuse zonneweide gebouwd. Zonnepark de Grift is een park met ruim 11.000 zonnepanelen. Voor de fundering koos men voor de circulaire, biobased betonplaten van Bio Bound.

Dit jaar is er hard gewerkt aan Zonnepark De Grift. Het zonneveld ligt onder de molens van Windpark Nijmegen-Betuwe en is zo’n 6 hectare groot. Het veld ligt midden in het gebied dat ruim 2000 geleden werd bewoond door Romeinen. Meestal worden zonnepanelen met slagpennen in de bodem verankerd. Omdat er mogelijk nog Romeinse bodemschatten in de grond aanwezig zijn, die door deze slagpennen beschadigd zouden kunnen worden, is er besloten de panelen met grote betonplaten te funderen.

Duurzame betonplaten
logo zonnepark de griftSpeciaal voor dit project leverde Bio Bound ruim 2.100 platen van circulair, biobased beton. De platen zijn gemaakt met oude, versleten betonproducten en olifantsgras dat eerder gebruikt is om ganzen op een diervriendelijke manier te weren bij de start- en landingsbanen van Schiphol. Door deze natuurlijke vezels als vulstof in het beton te verwerken, wordt de CO2, die de plant uit de lucht heeft opgenomen en verwerkt naar plant, voor lange tijd opgeslagen in het beton. Hierdoor hebben deze duurzame betonplaten een lagere ecologische voetafdruk dan traditionele betonplaten.

Circulaire betonplaten
Om zoveel mogelijk grondstoffen te kunnen hergebruiken moeten we bij het maken van de platen al nadenken over de toekomst. Wat er moet gebeuren als deze platen over tientallen jaren weer afval worden en moeten worden hergebruikt? Bio Bound levert deze platen met terugnamegarantie (take back certificaat). Zo doen we samen met onze ketenpartners al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Bio Bound voert deze opdracht uit in samenwerking met Mannen van Staal en 100% Zonnig.

logo mannen van staal en 100% zonnig

Betontrap van duurzaam beton voor autoweg N3

Het afgelopen jaar heeft de provinciale autoweg N3 een grote opknapbeurt gekregen. Veiligheid is bij zo’n drukke verbindingsroute essentieel. Voor een van de vluchttrappen leverde Bio Bound traptreden gemaakt met puin van oude versleten betonproducten en olifantsgras. Een optimale combinatie van veiligheid en duurzaamheid!

Betontrap van duurzaam beton voor autoweg N3Om de doorstroming en bereikbaarheid van de regio Drechtsteden te vergroten, werken Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en gemeenten aan een gezamenlijke aanpak van het wegennet in de regio. Als onderdeel daarvan startte de provincie met groot onderhoud aan de verbindingsroute N3 tussen de A15 bij Papendrecht en de A16 aan de zuidkant van Dordrecht.

Verkeersveiligheid
Een belangrijk onderdeel bij dit project is de bevordering van de verkeersveiligheid. Bij ongelukken of calamiteiten moeten de weggebruikers een goede route hebben om snel naar een veilige plek te kunnen komen. Bij een van de viaducten op het traject is daarom een dijktrap aangelegd. Samen met OFN leverde Bio Bound hiervoor de betonnen bloktreden aan Boskalis.

Betontrap van duurzaam beton
De bloktreden zijn gemaakt van circulair, biobased beton. Dit houdt in dat de traptreden zijn gemaakt van beton met puin van oude versleten betonproducten en olifantsgras. Olifantsgras (miscanthus) is een grassoort die bovenmatig veel CO2 uit de lucht opneemt en omzet naar de stengels en bladeren van de plant. Door deze vezels als vulstof in het beton te verwerken, is de ecologische footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van traditionele betonproducten. Bovendien levert de langdurige vastlegging van CO2 een bijdrage aan het verlagen van emissies.

logo boskalis en ofnCirculaire economie
In de wegenbouw zijn we met elkaar op weg zijn een circulaire economie. Een toekomst waarin materialen oneindig hergebruikt worden. We moeten daarom anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden.Daarom levert Bio Bound ook deze betontreden met Take Back Certificaat en doen we samen met alle stakeholders al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Duurzame zittingen op circulaire, biobased betonbanken

Enige tijd geleden schreven we een artikel over de revitalisering van de binnentuin van kantorencomplex The Garden in Amstelveen. Ontwerpster Liz ter Reehorst van Green Rangers creëerde een kantoortuin met de circulaire, biobased zitelementen van Bio Bound. Maar het was nog niet af. Deze maand monteerde Bio Bound de zittingen van duurzaam bamboe. Het resultaat is geweldig!

Duurzame zittingen op circulaire, biobased betonbanken

Zittingen van bamboe
Tegenwoordig gebruiken wij voor de zittingen op onze banken nagenoeg alleen nog bamboe. Het is een solide en duurzaam alternatief voor tropisch hardhout. Bamboe heeft veel voordelen. Het is sterk, extreem hard en gaat een leven lang mee. Daarnaast hebben de planken een prachtige structuur met herkenbare bamboeknopen en een warme uitstraling.

logo greenrangersHernieuwbare grondstof
Bamboe gaat niet alleen lang mee, het is ook duurzaam in de productie. Bamboe is een hernieuwbare grondstof. Na het kappen van de bamboe groeit deze gewoon weer op. Het bamboegras groeit sneller dan bomen, waardoor het al na 5 jaar kan worden geoogst. Vergelijk dat met een bos: dat heeft 60 tot 120 jaar nodig voor het gekapt kan worden. Bovendien neemt bamboe bijna 5 keer meer CO2 op uit de lucht dan een bos.

Lees ook het eerder artikel over deze fraaie kantoortuin: https://biobound.nl/duurzame-metamorphose-voor-kantoortuin-van-the-garden-in-amstelveen/

Provincie Zuid-Holland kiest maximaal duurzame betonnen fietspadplaten

De provincie Zuid-Holland is een echte koploper in duurzaamheid en innovatie. Om de fietsveiligheid langs de N207 te bevorderen, besloot de provincie de bestaande fietsroute te vervangen door een fietspad van gekoppelde fietspadplaten, gemaakt van duurzaam beton met 100% recyclede vulstoffen!

Provincie Zuid-Holland kiest maximaal duurzame betonnen fietspadplaten

De N207 is een belangrijke verbindingsweg tussen Waddinxveen en Gouda. Om groot onderhoud aan de weg te kunnen uitvoeren besloot de Provincie Zuid-Holland een gedeelte van de oever aan de oostkant van de Gouwe te vervangen. Hierdoor werd het mogelijk om de hoofdrijbaan iets te verschuiven, het aangrenzende fietspad te verbreden en de verkeersveiligheid voor fietsers aanzienlijk te verbeteren.

logo Provincie Zuid-HollandNaast fietsveiligheid maakt de provincie ook serieus werk van de transitie naar de circulaire economie en maakt zich sterk voor reductie van CO2, vergroening en verduurzaming. Daarom koos de provincie voor de gekoppelde fietspadplaten van Bio Bound.

Bij de productie van deze fietscomfortplaten wordt geen nieuw zand en grind gebruikt. Alle vulstoffen worden gerecycled uit oude, versleten betonproducten. Dit wordt gedaan met een innovatieve breektechniek: smart liberator. Deze vernieuwende breektechniek brengt oud beton terug naar de oorspronkelijke fracties: grind, zand en filler. Dit recyclede grind en zand wordt hergebruikt in deze fietspadplaten.

Hier kunt u een filmpje bekijken over deze innovatieve breektechniek van onze ketenpartner Smart Circular Products:

Bovendien worden deze funderingsplaten geleverd met Bio Bound Take Back certificaat. Dat maakt deze platen dus niet alleen duurzaam en CO2 reducerend maar ook écht circulair!

logo vermeulen groepHet fietspad is vakkundig aangelegd door de Vermeulen Groep uit Hazerswoude-dorp. De platen 250×200 cm zijn uitgevoerd in 14 en 20 cm dikte. De dikkere platen liggen bij de inritten van de boerderijen. Op het provinciale areaal zijn de platen grijs, binnen de bebouwde kom rood.

Eind juli is het werk op dit deel van de N207 afgerond.

Duurzaam Dongen!

Om Dongen ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, voert de gemeente een actief beleid, maar geeft zij ook zelf het goede voorbeeld. Bij de Mr. Janssenweg legde de Gemeente Dongen de vraag aan de markt voor om de herinrichting van deze straat zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Bio Bound leverde de opsluitbanden van circulair beton mét olifantsgras.

Duurzaam Dongen!

Klimaat, duurzaamheid en energiebeperking zijn belangrijke speerpunten in het beleid van de gemeente Dongen. Om deze klimaatdoelstellingen ook in de openbare ruimte te verwezenlijken, werd de herinrichting van de Mr. Janssenweg aangewezen als pilotproject

Maximale betrokkenheid van bewoners
Al in een vroeg stadium vroeg de gemeente de bewoners mee te denken over het ontwerp. Binnen de gegeven kaders waaraan de weg moet voldoen (wegbreedte, aantal parkeerplaatsen) werd er bijvoorbeeld gekozen voor minder grijs en meer groen in de nieuwe straat. Daarom is besloten om aan één zijde het trottoir te vervangen door een groenstrook met bomen.

logo gemeente dongenAanbesteding op MKI waarde
Om het project zo duurzaam mogelijk uit te voeren besloot de gemeente naast prijs ook de milieueffecten van de inkoop mee te nemen en daarmee de markt uit te dagen om te innoveren en verduurzamen. Er werd voor gekozen om de grootste leveranties aan te besteden op mki waardes. Aannemersbedrijven konden een fictieve korting verkrijgen door het werk met een lagere mki-score uit te voeren dan de gestelde norm.

Integrale projectaanpak
Voor de uitvoering van het project is gekozen om de weg integraal aan te pakken. Om de wateroverlast aan te pakken is het riool aangepast en een waterbergende fundering aangebracht die het hemelwater vertraagd in de bodem laat vloeien.  Op deze manier wordt de capaciteit van het gemaal optimaal benut.

miscanthusbetonVoor de bestrating koos de gemeente voor de circulaire, biobased opsluitbanden van Bio Bound. Deze banden worden gemaakt met granulaat van versleten betonproducten en miscanthus (olifantsgras). Door deze vezels als vulstof in het beton te verwerken is de ecologische footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van traditionele betonproducten. Bovendien levert de langdurige vastlegging van CO2 een bijdrage aan het verlagen van emissies.

logo-c-infraHet project is vakkundig uitgevoerd door aannemersbedrijf C-infra bv uit Dongen, dat alle bestratingswerkzaamheden uitvoerde met volledig elektrisch materieel.

Take Back Certificaat
Geheel conform de gedachte van de circulaire economie levert Bio Bound haar betonproducten met terugnamegarantie. Het is nu nog een wat rare gedachte, maar ooit worden ook deze betonbanden weer afval. Bio Bound neemt de geleverde opsluitbanden dan graag terug om deze weer te verwerken in nieuwe Bio Bound betonproducten of in te zetten bij andere recyclinginitiatieven.
Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen, doen de gemeente Dongen en Bio Bound samen al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Aat Baks (Bio Bound) overhandigt Take Back Certificaat aan wethouders Petra Lepolder en René Jansen

Aat Baks (Bio Bound) overhandigt Take Back Certificaat aan wethouders René Jansen en Petra Lepolder

Miscanthus… hier bloeit de grondstof voor circulair, biobased beton!

Momenteel staan de velden met miscanthus bij Schiphol prachtig in bloei. Het miscanthus wordt hier geteeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen van de luchthaven. De hernieuwbare grondstof voor circulair, biobased beton.

Miscanthus is een grassoort die zich onderscheidt door een bovenmatige opname van CO2 die de plant in combinatie met water omzet naar vezels. Na het trekseizoen verdroogt miscanthus op het land en wordt het afgemaaid, waarna er een enorme berg grasafval (lees vastgelegde CO2) overblijft. Dit gras en granulaat van oude, versleten betonproducten zijn de grondstoffen waarmee Bio Bound hoogwaardige circulaire, biobased betonproducten maakt voor de inrichting van de openbare ruimte zoals stenen, banden, tegels, straatmeubilair, parkbanden en trappen, maar ook (gekoppelde) fietspadplaten en rotondes.

Door de circulaire, biobased samenstelling is de ecologische footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van traditionele betonproducten en levert de langdurige vastlegging van CO2 een bijdrage aan het verlagen van emissies.

Dit hebben we al bereikt:

  • KIWA gecertificeerd (NEN 1338, NEN 1339 en NEN1340)

  • Biobased prefab beton: circa een halve m³ los gestorte miscanthus per m³ beton!

  • Circulair: Gebruik van secundaire grondstoffen gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie)

  • Aanzienlijke reductie van CO2

  • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de openbare ruimte

  • (Fietspad)platen: aslasten 10 of 15 ton

  • Producten voldoen aan gestelde normeringen

  • Nederlands octrooinummer 2021223

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound producten KIWA gecertificeerd

logo kiwa_klein
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama

Ga naar de bovenkant