Nieuws en Projecten2019-07-02T16:22:51+00:00

Nieuws en Projecten Bio Bound

Voorlichtingsbijeenkomst Kiwa over certificeren biobased producten voor de openbare ruimte

Logo KiwaOp donderdag 11 juli 2019 organiseerde Kiwa in samenwerking met Bio Bound een voorlichtingsbijeenkomst over de wijze waarop Kiwa biobased producten voor de inrichting van de openbare ruimte zal gaan certificeren.

Voorlichtingsbijeenkomst Kiwa over certificeren biobased producten voor de openbare ruimte

Jan Klapwijk (Unitmanager Infrastructuur Kiwa) presenteerde dit met de producten van Bio Bound als voorbeeld. Diverse gemeenten, ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat en andere geïnteresseerden waren hierbij aanwezig.

Wilt u de hand-out van deze meeting ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: vanoort@biobound.nl

Grote circulaire, biobased bloembakken voor duurzame campus TU Delft

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. De ambitie is een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Daarom koos de universiteit bij de herinrichting van het plein aan de Van Mourik Broekmanweg voor grote bloembakken gemaakt met oud-hollandse keerwanden van Bio Bound.

Circulaire, biobased bloembakken voor duurzame campus TU DelftDe TU Delft Campus is een energiek universiteitsterrein waar veel gebeurt. Het is dé plek om buiten de colleges een luchtje te scheppen, gezellig te praten of gewoon even te ontspannen. Het bestuur van de Universiteit doet er dan ook veel aan om het terrein smaakvol en met veel groen aan te kleden. Voor de inrichting van het plein aan de Van Mourik Broekmanweg koos de universiteit voor twee grote bloembakken. De bakken zijn opgebouwd uit oud-hollandse keerwanden. Het project is uitgevoerd door aannemersbedrijf Van Gelder.

Verduurzaming van de campus
Voor de bouw van deze bloembakken koos het universiteitsbestuur voor de oud-hollandse keerwanden van Bio Bound. De TU Delft wil haar campus verduurzamen. Daarom wordt er bij nieuwbouw- en renovatietrajecten bewust voor materialen en producten met een zo laag mogelijke impact op het milieu. De lage MKI-waarde van Bio Bound gaf hierin de doorslag.

Update biobased proeftuin N231: Fietspad van circulair, biobased stortbeton

De realisatie van de biobased proeftuin aan de N231 is in volle gang. Dura Vermeer is woensdag 12 juni begonnen met de aanleg van een circulair, biobased fietspad gemaakt van Bio Bound stortbeton.

circulair, biobased fietspad gemaakt van Bio Bound stortbeton

Op dit moment werkt Dura Vermeer, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, aan het groot onderhoud van de provinciale verbindingsweg N231. De Provincie heeft het deeltraject aan de Bosrandweg, langs het Amsterdamse Bos, aangewezen als biobased proeftuin. Over een totale lengte van 850 meter wordt het deeltraject ingericht met materialen die geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van grondstoffen met een biologische oorsprong.
De afgelopen twee maanden hebben de samenwerkende ketenpartners veel werk verzet. Bio Bound leverde al circulaire, biobased grasbetontegels, betonnen prefab faunapassages en gekoppelde fietspadplaten. Naast deze duurzame prefab fietsplaten koos de Provincie er voor om een deel van het fietspad uit te laten voeren in Bio Bound stortbeton. Allereerst is Dura Vermeer begonnen met de bekisting, waarna het beton insitu (in het werk gestort) kon worden gestort.

logo dura vermeerCirculair, biobased fietspad
Het fietspad is opgebouwd uit twee lagen beton. Eerst is de dikste laag aangebracht. Deze laag heeft een circulaire, biobased samenstelling en is gemaakt met gerecycled olifantsgras (miscanthusgras) en betonpuingranulaat. Het miscanthusgras, dat dit voorjaar op slechts enkele kilometers afstand van dit werk op het land stond om de ganzen op een diervriendelijke manier van Schiphol te weren, neemt tijdens de groei bovenmatig veel CO2 op uit de lucht en verwerkt deze in combinatie met water naar de stengel.

in het werk gestort circulair en biobased btonnen fietspad

Deze opgenomen CO2 wordt hiermee dus voor langere tijd in het beton vastgelegd. Door de circulaire, biobased samenstelling is de footprint van Bio Bound producten veel lager dan die van traditionele betonproducten. Tot slot is het fietspad voorzien van een deklaag van circulair, duurzaam beton om de vereiste normering, stroefheid, sterkte en duurzaamheid te waarborgen.

Informatiecentrum  biobased materialen N231
Langs de Bosrandweg ter hoogte van de parkeerplaats bij het Schinkelbos in Aalsmeer staat een publieksinformatiepunt (PIP)zijnde een biobased houten huisje met daarbinnen informatie over alle biobased materialen, de grondstoffen en hoe deze worden toegepast. . Het PIP is elke donderdag tussen 12.30 en 16.30 geopend. Tot 1 september 2019.

Bio Bound in top 100 van meest innovatieve bedrijven van Nederland

kvk innovatie top 100Elk jaar presenteert de Kamer van Koophandel (KvK) de 100 meest innovatieve MKB-bedrijven van Nederland. Tijdens een inspirerend evenement met 10 trendworkshops in De Utrechtse Stadsvrijheid (DUS) maakte de KvK de top 100 van dit jaar bekend. Het is gelukt: Bio Bound behoort tot de Top 100 van meest innovatieve bedrijven van Nederland! Een mooie blijk van waardering en motiverende stimulans.

Veel dank aan al onze samenwerkingspartners met wie wij dit succes mogen delen!

Op woensdag 25 september wordt de exacte ranking bekend gemaakt tijdens de feestelijke presentatie van de 14e KVK Innovatie Top 100.

Circulaire, biobased bestratingsmaterialen voor duurzaamste bedrijventerrein van Europa: Schiphol Trade Park

Ten zuiden van luchthaven Schiphol start aannemersbedrijf KWS volgende maand met de realisatie van een bijzonder project: Schiphol Trade Park, een unieke bedrijfslocatie in Hoofddorp waar duurzaamheid en innovatie samenkomen. Ook op het gebied van bestratingsmaterialen legt de opdrachtgever de lat hoog. Daarom is er gekozen voor de circulaire, biobased stenen, banden en tegels van Bio Bound.

Circulaire biobased bestratingsmaterialen voor duurzaamste bedrijventerrein van Europa Schiphol Trade Park

Het bedrijfsterrein wordt een unieke bedrijfslocatie waar prettig werken, duurzaamheid en innovatie samenkomen. Centraal gelegen en dichtbij alle vervoersmiddelen is het volledig voorbereid om ook in de toekomst logistieke vraagstukken van klanten te beantwoorden.

Showcase voor het duurzaamste bedrijventerrein
Op het gebied van duurzaamheid is het Schiphol Trade Park, een ontwikkeling van regionale gebiedsontwikkelaar SADC, een echte koploper. Met duurzaamheidsmaatregelen als waterpeilbeheer, collectief parkeren, duurzame mobiliteit en de keuze voor materialen met een lage impact op het milieu is het dé showcase voor het duurzaamste bedrijventerrein van Europa.

logo KWS en sadc voor schiphol trade parkCirculaire, biobased betonstraatstenen, betontegels en banden
Voor de bestratingsmaterialen van het park koos de opdrachtgever voor de stenen, banden en tegels van Bio Bound. Door de circulaire, biobased samenstelling is het milieuprofiel van Bio Bound bestratingsmaterialen veel lager dan die van traditionele betonproducten.

In dit geval is het nog eens extra bijzonder dat Bio Bound het olifantsgras, dat als tijdelijke invulling wordt geteeld op Schiphol Trade Park en is onder andere bedoeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen, in de betonproducten verwerkt. Miscanthus is een éénjarig gewas, dat na de het trekseizoen wordt afgemaaid, waarna er een enorme berg grasafval (lees vastgelegde CO2) overblijft. De stenen, banden en tegels zijn van het Schiphol Trade Park zijn dus gemaakt met het gerecycled afvalgras van hemelsbreed 500 meter verderop.

Circulaire biobased betontegels

Circulaire, biobased betontegels voor Schiphol Trade Park

Gesloten kringloopproces
Het is nu moeilijk voor te stellen maar ooit worden ook deze bestratingsmaterialen weer afval. Met het Bio Bound Take Back System wil Bio Bound, conform de gedachte van circulaire economie, de door haar geleverde producten aan het eind van hun levensduur graag terugnemen om ervoor te zorgen dat ze verwerkt worden tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven worden gebruikt.

Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen doen we samen met de opdrachtgever en Aannemersbedrijf KWS al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Presentatiefilm

KWS en SADC hebben een interessant filmpje gemaakt over de ontwikkeling van het meest circulaire en duurzame bedrijventerrein van Europa:

Noordwijk start met circulaire, biobased bestratingsmaterialen

De gemeente Noordwijk is een vooruitstrevende gemeente die serieus wil werken aan de transitie naar de circulaire economie en zich sterk maakt voor reductie van CO2, vergroening en verduurzaming. Daarom is de gemeente nu gestart met bestratingen met de circulaire, biobased tegels en banden van Bio Bound.

Noordwijk start proef met circulaire, biobased bestratingsmaterialenDoor de circulaire, biobased samenstelling is de footprint van Bio Bound producten veel lager dan die van traditionele betonproducten. Dit komt door de combinatie van een uitgekiend betonrecept, hergebruik van reststoffen zoals betonpuingranulaat en olifantsgras. Deze plant neemt tijdens de groei CO2 op uit de lucht en verwerkt deze in combinatie met water naar de stengel. Miscanthus is een éénjarig gewas, dat na het trekseizoen wordt afgemaaid, waarna er een enorme berg grasafval (lees vastgelegde CO2) overblijft. Deze opgenomen CO2 wordt voor langere tijd in het beton vastgelegd.

logo gemeente noordwijk

Take Back System
Bovendien worden deze bestratingsmaterialen geleverd met het Bio Bound Take Back Certificaat. Hierin is vastgelegd dat conform de gedachte van de circulaire economie, Bio Bound de door haar geleverde producten aan het einde van hun levensduur graag terugneemt om ervoor zorgen dat ze verwerkt worden tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven worden gebruikt. Op deze manier doen we samen met onze klanten al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Noordwijk start proef met duurzame betonnen bestratingsmaterialen

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken en ervaring op te doen is de Noordwijk gestart met een proef met de tegels en banden in de Johannes Molengraafstraat. Na evaluatie zal er worden besloten welke andere projecten met deze duurzame betontegels en banden kunnen worden bestraat.

Dit hebben we al bereikt:

  • Biobased prefab beton: circa een halve m³ los gestorte miscanthus per m³ beton!

  • Circulair: Gebruik van secundaire grondstoffen gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie)

  • Aanzienlijke reductie van CO2

  • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de openbare ruimte

  • (Fietspad)platen: aslasten 10 of 15 ton

  • Producten voldoen aan gestelde normeringen

  • Nederlands octrooinummer 2021223

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound film
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama