Nieuws en Projecten2021-11-12T13:28:56+00:00

Nieuws en Projecten Bio Bound

Kolkdrain genomineerd voor de Gouden Gieter 2023

De Kolkdrain is genomineerd voor de Gouden Gieter! De Gouden Gieter is een jaarlijkse prijs voor de meest creatieve, praktische oplossing voor problemen die worden veroorzaakt door klimaatverandering.

Kolkdrain innovatieve straatkolk_trottoirkolk tegen hoosbuien agv klimaatverandering

Nederland kampt regelmatig met twee tegengestelde problemen: droogte en overstromingen door hemelwater. Regenwater wordt vaak te snel afgevoerd, waardoor het grondwaterpeil zich niet goed herstelt. Maar ons land kent ook intensieve hoosbuien. De grote hoeveelheid neerslag die dan in korte tijd ontstaat, leidt regelmatig tot overstromingen op de straten en in huizen.

De Kolkdrain is een innovatieve kolk die ervoor zorgt dat het hemelwater bij normale regenbuien ter plekke in de bodem wordt opgenomen. Alleen bij echte hoosbuien wordt, om overstromingen te voorkomen, het water via het HWA-stelsel afgevoerd.

Deze innovatie bestaat uit een straat- of trottoirkolk die aan de buitenzijde is omsloten door een harde schil van gebonden, fijne grindfracties. Deze schil is semi-permeabel, oftewel uitstromend, nietinlatend en zandwerend! Zodra het gaat regenen, wordt het water dat in de kolk loopt via de openingen afgevoerd. De schil rondom de put zorgt dat het water gelijkmatig in de bodem wordt opgenomen.

Indien bij hevige regenval het aanbod van water te groot wordt om naar de bodem af te voeren, zal langs een drempel in de afvoer het teveel aan regenwater alsnog via het bestaande HWA-stelsel worden afgevoerd. Door de terugslagkleppen loopt het hoogstaand grondwater terug in de straatkolk/trottoirkolk.

De Kolkdrain is een van de genomineerden voor de Gouden Gieter 2023. De prijs is een initiatief van de vakbladen Stad+Groen en de Hovenier.

Bio Bound op InfraTech2023

Dit jaar was Bio Bound een van de deelnemende exposanten op de InfraTech Beurs in Ahoy Rotterdam, dé vakbeurs voor professionals in de infra. Het was een succesvolle beurs waarbij we vele nieuwe relaties hebben leren kennen en veel bekenden hebben gesproken.

Bio Bound op de beurs InfraTech 2023

Dank aan onze ketenpartners:

Logo Henken Infra en Morssinkhof groep

Duurzaam onderhoud betonverhardingen in Hoorn

In de gemeente Hoorn is duurzaam denken en doen de standaard! Dat betekent dat de gemeente bij de aanbesteding van de raamovereenkomst ‘Duurzaam onderhoud asfalt- en betonverhardingen Hoorn 2021-2024’ de plannen toetste op duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en het terugdringen van co2 uitstoot. De aanbesteding van KWS kreeg de beste prijs-kwaliteitsbeoordeling. Onderdeel van het plan zijn de circulaire, biobased stenen, banden en tegels van Bio Bound.

circulaire betontegels

Logo gemeente Hoorn_KWSDe gemeente Hoorn heeft circa 1.050.000 m2 asfaltverharding en ca. 33.000 m2 betonverharding in beheer. Om de levensduur van de weg te verlengen en de veiligheid van de weggebruikers optimaal te kunnen garanderen is voortdurend onderhoud essentieel. Bij de aanbesteding van het raamcontract zocht het college van burgemeester en wethouders naar een plan dat goed aansloot bij de duurzame ambities van de gemeente. Aannemersbedrijf KWS schreef dat innovatieve plan en behaalde de maximale score voor zowel de onderdelen ‘het verlagen van de MKI-waardes van betonproducten’ als ‘CO2-Prestatieladder’.

lage mki waarde betonstraatstenenBestratingsmaterialen met lage MKI waarde
Belangrijk onderdeel in het winnende plan zijn de circulaire, biobased bestratingsmaterialen van Bio Bound. Deze duurzame betonstraatstenen, betontegels en trottoirbanden zijn geproduceerd met hergebruikt oud beton en olifantsgras (miscanthus). Het miscanthus dat hiervoor is gebruikt is een grassoort die wordt geteeld onder de aan- en afvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen. Het is natuurlijk extra bijzonder dat op deze campus bestratingsmaterialen liggen met miscanthus dat hemelsbreed op slechts enkele kilometers verderop groeide. Door deze circulaire, biobased samenstelling is de milieu footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van standaard betonproducten. Dit komt tot uiting in de lage MKI waarde van deze producten en reductie van CO2.

logo-Morssinkhof-GroepDe circulaire, biobased perrontegels worden geproduceerd door ketenpartner Morssinkhof Groep, één van de grootste producenten van bestratingsmaterialen in Nederland.

Circulaire, biobased betonstraatstenen, betontegels en trottoirbanden
Het is nu moeilijk voor te stellen maar ooit worden ook deze bestratingsmaterialen weer afval. Met het Bio Bound Take Back System neemt Bio Bound de door haar geleverde producten aan het eind van hun levensduur graag terug om ze weer te verwerken tot nieuwe Bio Bound betonproducten of te gebruiken in andere recyclinginitiatieven.

Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen doen we samen met de gemeente Hoorn en en Aannemersbedrijf KWS al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen. Dus niet alleen duurzaam maar echt circulair!

Circulaire, biobased betonplaten en keerwanden voor de grootste batterij van Nederland

In Lelystad staat de grootste batterij van Nederland: Giga Buffalo. Een belangrijke stap in de energietransitie! De batterij maakt het mogelijk om vraag en aanbod van energie met elkaar in balans te brengen met behulp van groene energie. Uiteraard moet het terrein rondom de megabatterij ook duurzaam worden aangelegd. Daarom koos Giga Storage voor de duurzame betonplaten en keerwanden van Bio Bound, gemaakt van hergebruikt beton en olifantsgras.

Logo Giga StorageDe energietransitie in Nederland is in volle gang en d

Om hier verandering in te brengen heeft Giga Storage in Lelystad de Giga Buffalo gebouwd. Deze megabatterij maakt het mogelijk om groene stroom op te slaan op momenten dat de productie hoger is dan het verbruik. De opgeslagen stroom kaat is goed nieuws! Maar de energietransitie gaat niet alleen over het opwekken van duurzame energie. Het gaat ook over het slim gebruiken van energie, het verminderen van ons energieverbruik en het inzetten van technologieën om het vraag- en aanbod van energie met elkaar in balans te brengen. Windmolens en zonnepanelen produceren namelijk soms stroom op momenten dat de vraag niet erg groot is, terwijl er op piekmomenten te weinig groene stroom is om aan de vraag te voldoen.n later weer worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. De batterij heeft een vermogen van maar liefst 24 MW en 48 MWh en levert naar verwachting een CO2 besparing op van ruim 23 duizend ton per jaar.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, heeft de Giga Buffalo geopend:

Duurzame betonplaten met miscanthus
Uiteraard is de batterijopslaglocatie aangelegd met duurzame bouwmaterialen. Om het terrein goed toegankelijk te maken heeft Giga Storage gekozen voor duurzame betonplaten en keerwanden van Bio Bound. Deze circulaire, biobased betonproducten zijn gemaakt van hergebruikt beton en olifantsgras (miscanthus). Het miscanthus dat hiervoor wordt gebruikt, is een grassoort die wordt geteeld onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen.

Door deze circulaire, biobased samenstelling is de ecologische footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van standaard betonproducten. Dit komt tot uiting in een lage MKI waarde en reductie van CO2. Bovendien worden Bio Bound producten geleverd met een ‘Take Back certificaat’. Hierdoor zijn ze dus niet alleen duurzaam maar écht circulair!

Logo K_Dekker - 2Het project is gerealiseerd in nauwe samenwerking met K_Dekker bouw & Infra b.v. uit Warmenhuizen.

Circulaire, biobased perrontegels voor station Dordrecht Centraal

Het spoor is één van de duurzaamste vormen van vervoer. Maar de duurzaamheidsambities van ProRail BV reiken verder. Daarom heeft de spoorwegbeheerder een Meerjarenplan Duurzaamheid opgesteld met concrete maatregelen om doelen voor de lange termijn dichterbij te brengen. Eén van die maatregelen is het gebruik van duurzame materialen bij de vernieuwing van de perrons. Voor twee perrons van station Dordrecht Centraal leverde Bio Bound circulaire, biobased perrontegels gemaakt met oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus).

Biobased perrontegels voor station Dordrecht Centraal - kopie

logo ProRail

Dordrecht Centraal is het oudste treinstation van de stad en heeft een prachtig, monumentaal stationsgebouw. Achter deze cultuurhistorische façade werkt spoorbeheerder ProRail aan een ware metamorfose om het station klaar te maken voor de toekomst, want om een groeiende stad bereikbaar en aantrekkelijk te houden is het openbaar vervoer cruciaal. Daarom worden de perrons verbreed en de spoorcapaciteit wordt uitgebreid. Hierdoor kunnen meer mensen gebruik maken van het station en kunnen er vaker en meer treinen stoppen.

Circulaire, biobased perrontegels voor station Dordrecht CentraalDuurzame perrons
Voor ProRail is duurzaamheid een vast onderdeel bij alle bedrijfsprocessen. Daarom stuurde de spoorbeheerder er middels de aanbesteding op aan om voor de perrontegels zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzaam beton. ProRail gebruikt hierbij de  Milieukostenindicator (MKI) als belangrijk meetinstrument. Een primeur voor de spoorsector!

Dura Vermeer Rail Infra BV - LogoDura Vermeer Railinfra BV schreef een goed plan en werd daarmee één van de vier winnende partijen van de raamovereenkomst.

Circulaire, biobased perrontegels
De perrontegels zijn gemaakt van beton met oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus). Miscanthus is een grassoort die wordt geteeld onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen. Miscanthus is een snelgroeiend gras dat bovenmatig veel CO2 opneemt uit de lucht. Door dit biobased materiaal als alternatieve vulstof in het beton te verwerken, wordt de opgenomen CO2 voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van CO2 emissies.

Logo Morssinkhof InfraDe circulaire, biobased perrontegels worden geproduceerd door ketenpartner Morssinkhof Groep, één van de grootste producenten van bestratingsmaterialen in Nederland.

Duurzame betontegels Dordrecht Dura Railinfra

Ketenpartners in de circulaire economie
Bovendien worden Bio Bound betonproducten geleverd met terugnamegarantie: het Bio Bound Take Back system.  Door met reststromen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen, doen ProRail BV, Dura Vermeer Railinfra BV, Morssinkhof Groep en Bio Bound samen al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen. Dat maakt deze perrontegels dus niet alleen duurzaam maar ook écht circulair!

Dit hebben we al bereikt:

  • KIWA gecertificeerd (NEN 1338, NEN 1339 en NEN1340)

  • Biobased prefab beton: circa een halve m³ los gestorte miscanthus per m³ beton!

  • Circulair: Gebruik van secundaire grondstoffen gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie)

  • Aanzienlijke reductie van CO2

  • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de openbare ruimte

  • (Fietspad)platen: aslasten 10 of 15 ton

  • Producten voldoen aan gestelde normeringen

  • Nederlands octrooinummer 2021223

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound producten KIWA gecertificeerd

logo kiwa_klein
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama

Ga naar de bovenkant