Nieuws en Projecten2020-07-03T14:46:56+00:00

Nieuws en Projecten Bio Bound

Fietspad van circulaire betonplaten van duurzaam beton

Winterswijk heeft fietsen en verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Maar de gemeente wil ook grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Op de drukke Bataafseweg koos men daarom voor een besparing van CO2 door de aanleg van een fietspad met circulaire betonplaten van duurzaam beton.

Fietspad van circulaire betonplaten van duurzaam beton

De Bataafseweg in Winterswijk is een drukke weg, de bermen zijn smal en de kanten steil. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, besloot de gemeente de weg grondig aan te pakken. Onderdeel van het plan is de aanleg van een vrijliggend fietspad om een veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietsverbinding te realiseren. Aannemersbedrijf KWS zorgt voor de uitvoering van het gehele project.

Fietspadplaten van duurzaam beton
Naast fietsvriendelijkheid heeft Winterswijk hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. De gemeente wil met haar denken en handelen optimaal zorgdragen voor het stoppen van de klimaatverandering en het sluiten van kringlopen, de circulaire economie.
Voor de aanleg van dit fietspad koos de gemeente dan ook voor de duurzame fietspadplaten van Bio Bound. De platen worden gemaakt van 100% gerecyclede vulstoffen. Bovendien levert Bio Bound deze platen, geheel conform de gedachte van de circulaire economie, met een terugnamegarantie. Door de duurzame betonplaten aan het einde van de levenscyclus weer te verwerken in nieuwe Bio Bound producten werken de gemeente Winterswijk, aannemersbedrijf KWS en Bio Bound samen aan het sluiten van de cirkel.

Ontzorgen door Just-in-time leveringen en legplan
Aan de Bataafseweg liggen meerdere bedrijven die het fietspad moeten overkruisen. Daarom kiest de gemeente voor gekoppelde fietspadplaten geschikt voor de zwaarste gewichtsklasse. In de voorbereiding heeft Bio Bound de aannemer en gemeente volledig ontzorgd met een gedegen legplan waarmee de platen nu met just-in-time leveringen worden aangevoerd om vervolgens als ware het een puzzel te worden aangebracht.

Circulaire, biobased banken voor herinneringsmonument tramaanslag Utrecht

Vorig jaar werd Utrecht op 18 maart 2019 opgeschrikt door een aanslag op willekeurige burgers in de tram op het 24 Oktoberplein. Bij de inwoners van de stad ontstond al snel de wens om een blijvende herinneringsplek te creëren, waar stil kan worden gestaan bij wat er op 18 maart is gebeurd en de slachtoffers herdacht kunnen worden. 

Het ontwerp “De Golf” geeft uiting aan de schokgolf die door de stad Utrecht ging bij het schietincident op 18 maart 2019. De Golf is een ruime herinneringsplek met meerdere gebruiksmogelijkheden.

Circulaire, biobased banken voor herinneringsmonument tramaanslag Utrecht

Artist impression herinneringsplek

De golf wordt weergegeven met randen van steen die in een boog door het gras lopen. De eerste rand loopt rond de boom die de kern vormde van de bloemenzee. De randen worden begeleid met sierbeplanting. Er zijn een aantal van deze randen en beplantingsstroken achter elkaar, zodat ze samen de schokgolf verbeelden. De circulaire, biobased banken van duurzaam beton zijn geschikt om op te zitten. Hierdoor is er rust en ruimte om stil te staan en uiting te geven aan gevoelens.

Circulaire, biobased banken voor herinneringsmonument tramaanslag Utrecht

Artist impression herinneringsplek – bij nacht

Er komen ook kleine paden door De Golf, zodat mensen door het groen kunnen wandelen en op verschillende plekken kunnen zitten. Ook komen rondom de herinneringsplek een aantal nieuwe bomen die in het vroege voorjaar – rond 18 maart – bloeien. Er komt verlichting in De Golf zodat het ook een veilige plek is in het donker.

Om dit ontwerp te kunnen uitvoeren, moet het volgende worden gedaan:

 • Het fietspad dat nu langs de boom loopt wordt omgelegd;
 • De reclamezuil wordt verplaatst;
 • Het elektriciteitshuisje wordt vrijgemaakt van reclame en er worden klimplanten aangebracht, om het huisje zoveel mogelijk te integreren in het ontwerp.

Dit ontwerp is gemaakt door een gemeentelijk ontwerpteam, bestaande uit of in overleg met de afdelingen Verkeer, Stedenbouw, Stadsbedrijven, Communicatie, Wijkbureau ZuidWest en het Kabinet.

Begin 2020 begint de aanleg van het herinneringsmonument. Het project zal op 18 maart gereed zijn.

samenwerking herinneringsmonument tramaanslag Utrecht

Officiële overhandiging certificaat door KIWA op Infra Relatiedagen Hardenberg

Op woensdag 5 februari 2020 vond de officiële overhandiging plaats van het KIWA certificaat. Op de vakbeurs infra relatiedagen in Hardenberg ontving Jaap Schotanus uit handen van Jan Klapwijk van het KIWA officieel het certificaat dat onderschrijft dat de circulaire, biobased betonproducten van Bio Bound voldoen aan de strenge eisen van NEN 1338, NEN 1339 en NEN 1340. Deze certificering is tot stand gekomen door een intensieve samen werking met ketenpartners Morssinkhof Groep, aannemersbedrijf KWS en gebiedsontwikkelaar SADC.

Duurzaam beton met KIWA certificering

Deze certificering zet de deuren wagenwijd open voor alle Nederlandse gemeenten, provincies en andere overheden om risicoloos te kiezen voor deze circulaire, biobased stenen, banden en tegels.

De uitreiking van het certificaat vond plaats door overhandiging van een reuzegroot certificaat op A0 formaat. Een prachtige mijlpaal waar we enorm trots op zijn!

Bio Bound realiseert unieke innovatiecertificering: Circulaire, biobased betonproducten onder NEN certificering. 

Bio Bound betonproducten KIWA gecertificeerd Stenen, banden en tegels moeten voldoen aan een veelvoud van normen op het gebied van bijvoorbeeld samenstelling, vormvastheid, weersbestendigheid, druk-, trek- en buigsterke.

De komst van nieuwe, innovatieve materialen leidt er soms toe dat de huidige regelgeving tekort schiet. Daarom is Bio Bound samen met ketenpartners Morssinkhof Groep, aannemersbedrijf KWS en gebiedsontwikkelaar SADC het laatste half jaar druk bezig geweest met diverse proeven en testen om aan te tonen dat onze circulaire, biobased betonproducten voldoen aan de strenge eisen van NEN 1338, NEN 1339 en NEN 1340. En die inzet wordt nu beloond! Met trots mogen we bekendmaken:

De circulaire, biobased betonproducten van Bio Bound zijn KIWA gecertificeerd.

Deze certificering zet de deuren wagenwijd open voor alle Nederlandse gemeenten, provincies en andere overheden om risicoloos te kiezen voor deze circulaire, biobased stenen, banden en tegels.

Door te kiezen voor Bio Bound bestratingsmaterialen kunnen overheden ook op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte direct een bijdrage leveren aan de ambities van de overheid om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren en CO2 te reduceren.

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Jaap of Gert.

Jaap Schotanus (06-23 483 134 | schotanus@biobound.nl)
Gert van Oort (06-26 288 107 | vanoort@biobound.nl)

Circulaire, biobased picknickplaats Sint Anna Ter Muiden draagt bij aan duurzame doelen (SDG)

Circulaire, biobased picknickplaats Sint Anna Ter Muiden draagt bij aan duurzame doelen (SDG)In Sint Anna ter Muiden (gemeente Sluis) in westelijk Zeeuws-Vlaanderen realiseerde Bio Bound deze week een circulaire, biobased picknickplaats.

In opdracht van de Provincie Zeeland startte aannemersbedrijf KWS Infra b.v. in november met de aanleg van een nieuwe rotonde bij Sint Anna ter Muiden (N253). De  drukke kruising is een belangrijke toegangsweg naar de gemeente Sluis en ligt vlakbij de Belgische grens.

In het kader van verduurzaming wilde de Provincie bij de realisatie van dit project zoveel mogelijk duurzame doelen (SDG’s) nastreven. Eén van de onderdelen van dit plan was de aanleg van een picknickplaats die daarom door Bio Bound circulair én biobased is uitgevoerd.

Circulaire, biobased picknickplaats Sint Anna Ter Muiden draagt bij aan duurzame doelen (SDG)

De picknickplaats is samengesteld van beton gemaakt met gerecycled oud beton en olifantsgras met een zitting en tafelblad van duurzaam bamboe. De set is stevig bevestigd op eveneens circulaire, biobased betonpoeren en fraaie betontegels van 50 x 50 cm.

Door de circulaire, biobased samenstelling is de footprint van Bio Bound producten veel lager dan die van traditionele betonproducten. Dit komt door de combinatie van een uitgekiend betonrecept met hergebruik van reststoffen zoals betonpuingranulaat en olifantsgras. Deze plant neemt tijdens de groei CO2 op uit de lucht en verwerkt deze in combinatie met water naar de stengel. De opgenomen CO2 wordt voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze milieuscore is onderbouwd in 2 geaccrediteerde levenscyclusanalyses.

Bamboe is een solide en duurzaam alternatief voor tropisch hardhout. Het gaat niet alleen lang mee, het is ook duurzaam in de productie. Bamboegras groeit sneller dan bomen, waardoor het al na 5 jaar kan worden geoogst. Vergelijk dat met een bos: dat heeft 60 tot 120 jaar nodig voor het gekapt kan worden. Bovendien neemt bamboe, net als miscanthus, bijna 5 keer meer CO2 op uit de lucht dan een bos.

logo kws met provincie zeeland

Deze producten worden geleverd met het Bio Bound Take Back Systeem certificaat. Hiermee wordt geborgd dat de producten aan het einde van de gebruiksduur teruggenomen worden om te worden verwerkt in nieuwe Bio Bound beton producten of in andere recyclingsinitatieven.

Op 20 december is de officiële opening van het project.

Dit hebben we al bereikt:

 • KIWA gecertificeerd (NEN 1338, NEN 1339 en NEN1340)

 • Biobased prefab beton: circa een halve m³ los gestorte miscanthus per m³ beton!

 • Circulair: Gebruik van secundaire grondstoffen gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie)

 • Aanzienlijke reductie van CO2

 • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de openbare ruimte

 • (Fietspad)platen: aslasten 10 of 15 ton

 • Producten voldoen aan gestelde normeringen

 • Nederlands octrooinummer 2021223

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound producten KIWA gecertificeerd

mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama