Nieuws en Projecten2020-09-24T15:16:03+00:00

Nieuws en Projecten Bio Bound

Circulaire economie in Zoeterwoude

Een mooie start in de week van de circulaire economie in de gemeente Zoeterwoude! Projectleider Paul Geluk ontvangt het Bio Bound Take Back Certificaat voor de duurzame betontegels in het project aan het Julianapark.

Circulaire economie in de Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude wil naar een duurzame en CO2-neutrale gemeente zonder afval. Om dit te bereiken experimenteert de gemeente met innovatieve producten. Voor de trottoirs in het project aan het Julianapark koos Zoeterwoude voor de duurzame bestratingsmaterialen van Bio Bound. Deze betontegels zijn gemaakt met granulaat van oude, versleten betonproducten én olifantsgras (miscanthus).

Circulaire economie in Zoeterwoude: betontegels met terugnamegarantie
Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar ooit worden ook deze tegels weer afval. Geheel conform de gedachte van de circulaire economie neemt Bio Bound de tegels dan graag terug om er weer nieuwe Bio Bound betonproducten van te maken of deze in te zetten bij andere recyclinginitiatieven.

Duurzame bestratingsmaterialen in ZoeterwoudeDoor met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen, doen we samen met de gemeente Zoeterwoude al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces te komen: een circulaire economie.

Blokken voor de toekomst

Het Amadeus Lyceum in Vleuten zocht een leuk idee om het schoolplein op te vrolijken. Samson Urban Elements B.V. en Bio Bound bedachten grote blokken in de kleuren van het logo van de school. En niet alleen leuk om te zien, maar ook duurzaam met circulair, biobased beton!

Duurzaam beton voor amadeus lyceum Utrecht

Het Amadeus Lyceum is een levendige middelbare school in het midden van de nieuwbouwwijk Vleuterweide in Vleuten (gemeente Utrecht). Op school is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en creativiteit en speelt kunst en cultuur een grote rol. De directie van de school vond dat de uitstraling van het schoolplein niet meer voldeed aan de identiteit van de school. Het was een beetje saai. Daarom vroeg het schoolbestuur Samson Urban Elements B.V. een idee te bedenken om daar iets aan te doen. Samen met Bio Bound werkte Samson een idee uit met fraaie boomroosters en vrolijke blokken om op te zitten in de kleuren van het logo van de school.

Circulaire economie
De zitblokken zijn niet alleen leuk om te zien maar ook mooi voor de toekomst. De betonblokken zijn gemaakt van oude, versleten betonproducten en gerecycled olifantsgras dat is gebruikt om op een diervriendelijke manier ganzen te weren van de start- landingsbanen van Schiphol. Door het gras als vulstof in het beton te verwerken wordt de CO2 die de plant heeft omgezet voor zeer lange tijd in het beton opgeslagen. Op die manier wordt er een bijdrage geleverd aan de verlaging van CO2  emissies.

Met de nieuwe inrichting van het schoolplein kunnen de leerlingen niet alleen lekker zitten op kleurrijke blokken, maar laat de school ook zien hoe je op een innovatieve manier kunt bijdragen aan de betere wereld van morgen.

Klankbordbijeenkomst CO2

Op dinsdag 26 januari 2021 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst over duurzaamheid en CO2.  De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. duurzame leverancier
De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De bijeenkomst vindt online via teams plaats tussen 10:00-11:30 uur bij Movares Nederland B.V.  Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Een van de sprekers bij dit online event is Jaap Schotanus (directeur Bio Bound)

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

Circulaire, biobased RWS banden voor N631

In alle projecten die de provincie Noord-Brabant uitvoert, is duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde. Bij het groot onderhoud aan de N631 paste de provincie daarom meerdere duurzaamheidsmaatregelen toe. Voor de kantopsluiting koos de provincie voor de duurzame RWS banden van Bio Bound.

Circulaire, biobased RWS banden voor N631

In oktober is de provincie Noord-Brabant begonnen met groot onderhoud aan de provinciale weg N631 tussen Oosterhout en Rijen. Door het aanbrengen van meerdere verbeteringen wil de provincie de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid optimaliseren.

Eén van de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor is gekozen, zijn Bio Bound RWS banden. Deze duurzame RWS banden zijn gebruikt als kantopsluiting langs het asfalt van de weg en als veilige scheiding tussen de rijbaan en verkeersdruppels.

Bio Bound is het eerste én enige bedrijf dat circulair, biobased RWS banden levert. De duurzame banden worden gemaakt met gerecycled miscanthus (olifantsgras) en granulaat van oude versleten betonproducten. Door afvalproducten opnieuw als grondstof te gebruiken, is deze kantopsluiting veel minder belastend op het milieu dan een vergelijkbare RWS band gemaakt van normaal beton.

logo BAM

Biobased RWS banden, minder CO2
Door het gebruik van biobased materiaal als alternatieve vulstof in het beton wordt de door het olifantsgras opgenomen CO2 voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van CO2 emissies.

Aannemer BAM heeft inmiddels de eerste fase van het werk afgerond. Na de winter wordt het resterende gedeelte tussen de Broodbaan en de N282 in Rijen uitgevoerd.

Duurzame bestratingsmaterialen voor innovatief Zoeterwoude

Vorige maand is de gemeente Zoeterwoude gestart met de rioleringswerkzaamheden aan het Julianapark. De gemeente kiest voor een unieke aanpak waarbij Zoeterwoude met een innovatief waterbergings- en zuiveringssysteem en duurzame betontegels een stuk klimaatadaptiever wordt gemaakt.

Duurzame bestratingsmaterialen

De gemeente Zoeterwoude voert regelmatig inspecties uit om de kwaliteit van het riool goed te bewaken. In het Julianapark in Zoeterwoude-Rijndijk besloot men om het riool te vervangen en daarbij de inrichting van de straat direct te vernieuwen.
Voor de invulling van het project koos de gemeente, naast het vervangen van de riolering, voor de aanleg van een uniek waterbergings- en zuiveringssysteem. Een innovatief funderingspakket van schelpen en mineralen zorgt ervoor dat het hemelwater tijdelijk wordt opgeslagen en gezuiverd voordat het infiltreert in de bodem, of afstroomt naar het oppervlaktewater.

Duurzame betontegels
Voor de trottoirs koos Zoeterwoude voor de duurzame bestratingsmaterialen van Bio Bound. Deze betontegels worden gemaakt met granulaat van oude, versleten betonproducten én olifantsgras (miscanthus). Het olifantsgras wordt geteeld in de directe omgeving van Schiphol en is bedoeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen. Olifantsgras neemt bovenmatig veel CO2 op en wordt als alternatieve vulstof in het beton verwerkt. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van CO2 emissies.

Duurzame bestratingsmaterialen in ZoeterwoudeCirculaire economie
Daarnaast neemt Bio Bound, conform de gedachte van de circulaire economie, de betontegels aan het eind van hun levensduur terug om ervoor te zorgen dat ze worden verwerkt tot nieuwe Bio Bound betonproducten.
Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer als grondstof te verwerken in nieuwe producten doet de gemeente Zoeterwoude, samen met aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V. en Bio Bound, al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Met deze innovatieve aanpak wordt Zoeterwoude weer een stukje klimaatadaptiever!

Reimerswaal kiest voor duurzame banken

Gemeente Reimerswaal zet een duidelijke koers naar een duurzame en toekomstbestendige gemeente. Om hier invulling aan te geven besloot de gemeente tot de aanschaf van meerdere banken van circulair, biobased beton gemaakt met olifantsgras (miscanthus).

Reimerswaal kiest voor duurzame banken

Het roer moet definitief om! Met die ambitie gaat de gemeente Reimerswaal actief aan de slag om de gemeente op een goede manier te kunnen overdragen aan toekomstige generaties. Daarom verkent de gemeente op diverse plekken de mogelijkheden van verduurzaming.

Bank van duurzaam beton met olifantsgras
Deze zomer mocht Bio Bound al meerdere banken leveren van duurzaam beton met olifantsgras. Gisteren werd een laatste nalevering geplaatst recht voor supermarkt Jumbo op de Dorpstraat in Krabbendijke. De duurzame bank is gemaakt van beton met granulaat van oude, versleten betonproducten én olifantsgras (miscanthus). Door deze circulaire, biobased samenstelling is de milieu footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van standaard betonproducten.

Vermindering van CO2
logo gemeente ReimerswaalDe antraciet gekleurde bank is voorzien van een fraaie zitting van duurzaam bamboe. Bamboe is een solide en duurzaam alternatief voor tropisch hardhout. Het heeft veel voordelen: het is sterk, extreem hard en gaat lang mee. Daarnaast hebben de planken een prachtige structuur met een warme uitstraling. Bovendien is bamboe duurzaam in de productie en neemt het, net als miscanthus, bovenmatig veel CO2 op uit de lucht. Met deze Bio Bound producten heeft de gemeente gekozen voor banken met een aanzienlijke vermindering van CO2.

Dit hebben we al bereikt:

  • KIWA gecertificeerd (NEN 1338, NEN 1339 en NEN1340)

  • Biobased prefab beton: circa een halve m³ los gestorte miscanthus per m³ beton!

  • Circulair: Gebruik van secundaire grondstoffen gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie)

  • Aanzienlijke reductie van CO2

  • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de openbare ruimte

  • (Fietspad)platen: aslasten 10 of 15 ton

  • Producten voldoen aan gestelde normeringen

  • Nederlands octrooinummer 2021223

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound producten KIWA gecertificeerd

logo kiwa_klein
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama

Ga naar de bovenkant