Circulaire, biobased grasbetontegels

Circulaire, biobased grasbetontegelsGrasbetontegels zijn duurzame betonnen verhardingselementen die bestand zijn tegen een hoge verkeersbelasting. De blokken zijn voorzien van grote gaten waar gras door kan groeien en waardoor het hemelwater op een gemakkelijke manier kan wegvloeien in de bodem.

Jaarlijks ontstaan er in Nederland nog steeds veel ongelukken doordat motorvoertuigen met de wielen in een onverharde berm terecht komen. Grasbetontegels zijn een uitstekende manier om de berm te verharden en zo het aantal ongelukken terug te dringen. Deze duurzame grasbetontegels verbreden het wegdek en hebben, door het genokte rijvlak, ook een signaleringsfunctie voor de bestuurder. Hierdoor zorgen grasbetontegels voor een grotere verkeersveiligheid en hebben daarnaast een bermbeschermende functie.

De circulaire, biobased grasbetontegels van Bio Bound worden gemaakt met een circulair, biobased onderbeton met gerecycled olifantsgras (miscanthus) en granulaat van oude, versleten betonproducten en voorzien van een hoogwaardige deklaag van circulair beton. Door deze combinatie is de milieu footprint van Bio Bound grasbetonblokken aanzienlijk lager dan die van standaard grasbetontegels én blijft de vereiste normering, sterkte en duurzaamheid gewaarborgd.

Meer informatie aanvragen

Categorie:
circulaire, biobased grasbetontegels | grasbetontegels | grasbetonblokken

Tags:
Circulaire, biobased grasbetontegels | Circulaire, biobased grasbetonblokken | grasbetontegels | circulair | duurzaam | circulaire economie | reductie CO2 | biobased

Grasbetontegels type A

Circulaire, biobased grasbetontegels type A
Afmeting 40 x 60 x 10 cm Bestektekst
40 x 60 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 4,17 stuks
 • Verhouding gras : beton = ± 44% : 56%

Grasbetontegels type B

Circulaire, biobased grasbetontegels type B
Afmeting 40 x 60 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 4,17 stuks
 • Verhouding gras : beton = ± 31% : 69%

Grasbetontegels type C

Circulaire, biobased grasbetontegels type C
Afmeting 40 x 40 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 6,25 stuks
 • 40 cm zijde vlak
 • Verhouding gras : beton = ± 38% : 62%

Grasbetontegels type D

Circulaire, biobased grasbetontegels type D
Afmeting 40 x 60 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 4,17 stuks
 • 40 cm zijde vlak
 • Verhouding gras : beton = ± 33% : 67%

Grasbetontegels type G

Circulaire, biobased grasbetontegels type G
Afmeting 40 x 60 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 4,17 stuks
 • Rondom hol en dol
 • Verhouding gras : beton = ± 38% : 62%

Grasbetontegels type H

Circulaire, biobased grasbetontegels type H
Afmeting 40 x 40 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 6,25 stuks
 • Rondom hol en dol
 • Verhouding gras : beton = ± 38% : 62%

Grasbetontegels type I

Circulaire, biobased grasbetontegels type I
Afmeting 40 x 60 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 4,17 stuks
 • Rondom hol en dol
 • Bovenzijde vlak
 • Verhouding gras : beton = ± 33% : 67%
 • Voorzien van afstandhouder

Grasbetontegels type J

Circulaire, biobased grasbetontegels type J
Afmeting 40 x 60 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 4,17 stuks
 • 60 cm zijde vlak
 • Bovenzijde vlak
 • Verhouding gras : beton = ± 31% : 69%
 • Voorzien van afstandhouder

Grasbetontegels type K

Circulaire, biobased grasbetontegels type K
Afmeting 40 x 60 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 4,17 stuks
 • 40 cm zijde vlak
 • Bovenzijde vlak
 • Verhouding gras : beton = ± 33% : 67%
 • Voorzien van afstandhouder

Grasbetontegels type M

Circulaire, biobased grasbetontegels type M
Afmeting 40 x 40 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 6,25 stuks
 • Geluidreducerend
 • Rondom hol en dol
 • Verhouding gras : beton = ± 23% : 77%

Grasbetontegels type W

Circulaire, biobased grasbetontegels type W
Afmeting 40 x 40 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 6,25 stuks
 • Rondom hol en dol
 • Bovenzijde vlak
 • Verhouding gras : beton = ± 38% : 62%

Koepadblokken

Circulaire, biobased grasbetontegels koepadblokken
Afmeting 41 x 61 x 12 cm Bestektekst
Breukkracht klasse B 15 tot B 25
Aantal per m² 6 stuks
 • Gaten 5 x 5 cm
 • Verhouding gras : beton = ± 17% : 83%

Rona-bermverbandblokken

Rona-bermverbandblokken bio bound

Rona-bermverbandblokken zijn in machinale pakketten van 8 lagen opgebouwd.
Een laag bestaat uit 5 blokken van 40x40x12 cm en 2 blokken van 20x40x12 cm.

Afmetingen per laag ca. 120 x 80 x 12 cm.
Verband halfbloks
Verbinding hol- en dol
Gewicht ca. 180 kg per m²
Open ruimte ca. 30%
Wegkant rechte zijde
Bermkant speciaal geprofileerd
Verwerking machinaal en handmatig
Breeksterkte blok minimaal 25kN
Beton Bio Bound

Rona-producten zijn een ontwikkeling van de Altena Groep en worden door Altena verkocht.

logo-altena-inframaterialenMeer informatie? Kijk op: www.altena-infra.nl

Rona-drainverbandblokken

Rona-drainverbandblokken

Rona-drainverbandblokken zijn bermverbandblokken, waarbij water zich in alle richtingen door het beton kan verplaatsen.

Naast de verticale openingen van ca. 30% die reeds in de bestaande Ronabermverbandblokken aanwezig zijn, geeft het Rona-drainverbandblok een extra dimensie aan de waterafvoercapaciteit naar de ondergrond. Dit is van groot belang bij ZOAB-wegen en slecht afwaterende bermen.

Rona-producten zijn een ontwikkeling van de Altena Groep en worden door Altena verkocht.

logo-altena-inframaterialenMeer informatie? Kijk op: www.altena-infra.nl

Het leggen van grasbetontegels

Een solide fundament is cruciaal bij zware belasting van grasbetontegels. Een stevige basis bestaat uit een draagkrachtige ondergrond, zoals een laag van minstens 15 centimeter puingranulaat, gevolgd door ongeveer tien centimeter brekerzand of stampbeton. Zorg ervoor dat de fundering voldoende breed is om afschuiven van de tegels te voorkomen; bij voorkeur dienen de tegels opgesloten te worden. Let er tevens op dat er na het zagen of frezen geen stukken asfalt achterblijven, omdat dit kan leiden tot breuk door ongelijke ondersteuning. De tegels moeten worden afgewalst en opgevuld.

Voor een beter verkeersremmend effect en om de grasgroei te stimuleren, is het belangrijk om de grasbetontegels altijd met de gootjes loodrecht op de rijrichting te leggen. Dit bevordert ook een efficiënte afvoer van regenwater naar de berm.

Grasbetontegels dienen niet te worden getrild, maar vlak gereden met een wals. Na het vullen met teelaarde kan het bestrate oppervlak direct worden opengesteld voor verkeer.

Stimuleren van grasgroei in grasbetontegels

Om de groei van gras te bevorderen, is het aan te raden om de grasbetontegels te vullen met teelaarde. Vervolgens moeten de gootjes weer moeten worden schoongeveegd. Dit voorkomt enerzijds dat het jonge gras bij opkomst meteen wordt beschadigd, en anderzijds verhoogt het het verkeersremmende effect aanzienlijk. De grasbetontegels kunnen worden ingezaaid met een grasmengsel naar keuze.

Grasbetontegels met lage MKI-waarde

Bio Bound maakt kwalitatief, hoogwaardige grasbetontegels die qua fysische eigenschappen (levensduur, sterkte enz.) niet verschillen van grasbetonblokken van standaard beton. Veel van de grasbetonblokken van Bio Bound worden geleverd onder KIWA certificaat. Door de circulaire, biobased samenstelling is de milieu footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van standaard betonproducten. Dit komt door de combinatie van een uitgekiend betonrecept met hergebruik van reststoffen zoals granulaat van oude, versleten betonproducten én olifantsgras (miscanthus).

Het olifantsgras dat we hiervoor gebruiken, wordt geteeld in de directe omgeving van Schiphol en is bedoeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen. Ten opzichte van ander planten en bomen neemt miscanthus bovenmatig veel CO2 op uit de lucht. Ter vergelijking: miscanthus neemt vier keer méér CO2 op dan een bomenbos van gelijke grootte! Het gras verwerkt de opgenomen CO2 in combinatie met water naar stengel en blad.
Na het vogeltrekseizoen verdroogt het miscanthus en wordt het afgemaaid, waarna er een enorme berg grasafval (lees vastgelegde CO2) overblijft. Door dit biobased materiaal als alternatieve vulstof in het beton te verwerken, wordt de opgenomen CO2 voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van CO2 emissies.

Voordelen m.b.t. circulariteit en klimaatverandering:

 • Levering met Take Back Certificaat, dus niet alleen duurzaam maar écht circulair
 • Geaccrediteerde lage MKI waarde
 • Reductie van CO2
 • Hoogwaardig hergebruik van oude versleten betonproducten en afvalgras (miscanthus)
 • Waardebehoud van grondstoffen
 • Hoogwaardige producten met zeer lange levensduur

Deze gegevens zijn onderbouwd in een, door een erkende LCA deskundige geaccrediteerde, levenscyclusanalyse (conform de SBK Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’) waarmee Bio Bound is opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

Bio Bound Take Back System (BTBS)

Conform de circulaire gedachte neemt Bio Bound de door haar geleverde producten aan het eind van hun levensduur (bepaald door de klant) terug en zorgt ervoor dat ze verwerkt worden tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven gebruikt worden. Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen doen we samen met onze klanten al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Kortom: de grasbetontegels in uw project worden onderdeel van een oneindige cirkel van materiaal hergebruik.

Grasbetontegels in de circulaire economie

Met deze unieke eigenschappen voldoen de producten van Bio Bound volledig aan het principe van de circulaire economie. Het oude lineaire patroon van kopen, gebruiken en weggooien is voorbij. We zijn verantwoordelijk voor de toekomst van onze planeet. Daarom moeten we net zoals in de natuur denken in cirkels waarbij afval de grondstof is voor nieuwe producten.

Contact

Heeft u een vraag? Vrijblijvend een offerte aanvragen?
Wij helpen u graag!

Bel ons op 085 – 877 14 28 of

Bel mij terug
Stuur een e-mail

Maatwerk

Staat het door u gewenste product niet als standaardartikel op onze website?

Bio Bound is dé specialist in maatwerkoplossingen voor uw project.

Lees meer over onze maatwerkoplossingen