Vanaf 1 juli kunnen gemeenten en provincies die extra kosten maken bij projecten voor duurzame maatregelen, in aanmerking komen voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuurprojecten.

logo Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatDe regeling, deze week gepubliceerd in de Staatscourant, is ontworpen om gemeenten en provincies te stimuleren maatregelen te nemen die de CO2-uitstoot verminderen en een circulaire economie bevorderen in de grond-, weg- en waterbouw. Dit omvat onder andere het hergebruik van biobased materialen en onderzoek naar circulaire oplossingen.

Voor meer informatie, ga naar:
https://www.duurzame-infra.nl/spuk-kci