Door afval goed te scheiden kun je prachtige nieuwe producten maken! Dat bewijst ‘Het pleintje van morgen’, een superleuk concept van De Verschilmakerij. Met deze pleintjes wordt bewoners in steden en dorpen op een speelse, laagdrempelige manier getoond wat er allemaal al mogelijk is op het gebied van de circulaire economie in de openbare ruimte. Voor dit project produceerde Bio Bound betonnen zitpoefjes gemaakt met oude, versleten betonproducten en olifantsgras.

logo De verschilmakerijVoor veel mensen is het hergebruik van materialen nog geen dagelijkse routine.  De Verschilmakerij wil dit veranderen door mensen te laten zien dat afval uitstekend gebruikt kan worden voor nieuwe producten. Het idee is vormgegeven in een buurtpleintje met allerlei soorten straatmeubilair zoals speeltoestellen, bankjes, lichtmasten en afvalbakken, gemaakt van het gescheiden ingezameld afval uit de eigen regio.

Aart Bol

Educatie voor de kinderen
Voor de buurt is het Pleintje van morgen een fijne plek om de kinderen te laten spelen of gezellig contact te hebben met andere bewoners. Maar het vergroot ook de bewustwording dat afvalinzameling nuttig is. Bovendien levert het bordspel van de duurzame ‘Aart Bol’, dat op de grote picknicktafel is geprint, een bijdrage aan de educatie van de kinderen.

Zitelement van duurzaam betonDuurzaam beton
Bio Bound is één van de voorbeeldproducten op het pleintje. Voor dit project produceerde Bio Bound zitpoefjes gemaakt met oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus). Het miscanthus dat Bio Bound hiervoor gebruikt, is een grassoort die wordt geteeld om overlast gevende ganzen onder de aan- en afvliegroutes van Schiphol op een diervriendelijke manier te weren. Zodra de vogels weer naar het noorden zijn vertrokken droogt het gras uit en wordt het afgemaaid. Door dit afvalgras als een natuurlijke, vezelversterkende vulstof in het beton te verwerken, wordt de CO2 die de plant tijdens de groei uit de lucht heeft opgenomen voor langere tijd in het beton vastgelegd. Dit levert een bijdrage aan het verlagen van emissies.

Het eerste ‘Pleintje van Morgen’ is geopend in maart. Inmiddels zijn er al pleintjes in Tiel, Aalst, Geldermalsen, Beneden Leeuwen, Heerewaarden, Lienden en Buren. Bij De Verschilmakerij kunnen ze je er alles over vertellen www.deverschilmakerij.nl.