biobound - wandelpadplaten leeuwardenLeeuwarden werkt hard aan een duurzame, sterke gemeente. Dit komt tot uiting in de vele projecten in de stad. Leeuwarden onderneemt, experimenteert en leert. Een mooi voorbeeld hiervan is De Prinsentuin waarvoor Bio Bound circulaire, biobased wandelpadplaten leverde.

De gemeente Leeuwarden heeft een duidelijke visie over de duurzame, sterke stad in de toekomst. Om dit structuur te geven heeft de stad een helder visiedocument opgesteld. En Leeuwarden maakt haar visie concreet met een veelheid aan projecten en activiteiten die de gemeente ontplooit op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ondernemers, kennisinstellingen, burgers en maatschappelijke organisaties worden meegenomen in dit enthousiasme

De prinsentuin
Om circulaire economie tastbaar te maken voor zowel de interne organisatie als voor het publiek initieerde de gemeente het voorbeeldproject ‘De Prinsentuin’, een circulaire wandelpad. De Prinsentuin is een park tussen de binnenstad en stadsgracht. De Prinsentuin en omgeving is een geliefde passantenhaven voor watersporters. Tijdens Culturele Hoofdstad 2018 zal de Prinsentuin nog meer functies bieden.
Uit meerdere initiatieven koos de projectgroep, begeleid door Royal Haskoning, vier bedrijven om hun innovatie te tonen. Het voetpad is verdeeld in 4 stukken waarin steeds een ander materiaal wordt toegepast. De verschillende materialen hebben elk hun eigen uitgangspunten en circulaire kenmerken. Ook heeft elk materiaal een ander uiterlijk en uitstraling (beton, kunststof, asfalt, steen) zodat de diversiteit goed zichtbaar is voor het wandelende publiek.

biobound - wandelpadplaten leeuwardenCirculair, biobased wandelpad
Voor dit project produceerde Bio Bound grote prefab wandelpadplaten van beton met Miscanthus (olifantsgras). Door de primaire grondstoffen te vervangen door dit restproduct wordt de milieubelasting van de platen tot meer dan de helft gereduceerd. Naast het pad is een bankje geplaatst dat eveneens gemaakt is van Bio Bound beton.

Als cadeau voor de gemeente voorzag Bio Bound één van de platen van een fraai RVS bord met informatie over het project.