In de gemeente Hoorn is duurzaam denken en doen de standaard! Dat betekent dat de gemeente bij de aanbesteding van de raamovereenkomst ‘Duurzaam onderhoud asfalt- en betonverhardingen Hoorn 2021-2024’ de plannen toetste op duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en het terugdringen van co2 uitstoot. De aanbesteding van KWS kreeg de beste prijs-kwaliteitsbeoordeling. Onderdeel van het plan zijn de circulaire, biobased stenen, banden en tegels van Bio Bound.

circulaire betontegels

Logo gemeente Hoorn_KWSDe gemeente Hoorn heeft circa 1.050.000 m2 asfaltverharding en ca. 33.000 m2 betonverharding in beheer. Om de levensduur van de weg te verlengen en de veiligheid van de weggebruikers optimaal te kunnen garanderen is voortdurend onderhoud essentieel. Bij de aanbesteding van het raamcontract zocht het college van burgemeester en wethouders naar een plan dat goed aansloot bij de duurzame ambities van de gemeente. Aannemersbedrijf KWS schreef dat innovatieve plan en behaalde de maximale score voor zowel de onderdelen ‘het verlagen van de MKI-waardes van betonproducten’ als ‘CO2-Prestatieladder’.

lage mki waarde betonstraatstenenBestratingsmaterialen met lage MKI waarde
Belangrijk onderdeel in het winnende plan zijn de circulaire, biobased bestratingsmaterialen van Bio Bound. Deze duurzame betonstraatstenen, betontegels en trottoirbanden zijn geproduceerd met hergebruikt oud beton en olifantsgras (miscanthus). Het miscanthus dat hiervoor is gebruikt is een grassoort die wordt geteeld onder de aan- en afvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen. Het is natuurlijk extra bijzonder dat op deze campus bestratingsmaterialen liggen met miscanthus dat hemelsbreed op slechts enkele kilometers verderop groeide. Door deze circulaire, biobased samenstelling is de milieu footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van standaard betonproducten. Dit komt tot uiting in de lage MKI waarde van deze producten en reductie van CO2.

logo-Morssinkhof-GroepDe circulaire, biobased betontegels worden geproduceerd door ketenpartner Morssinkhof Groep, één van de grootste producenten van bestratingsmaterialen in Nederland.

Circulaire, biobased betonstraatstenen, betontegels en trottoirbanden
Het is nu moeilijk voor te stellen maar ooit worden ook deze bestratingsmaterialen weer afval. Met het Bio Bound Take Back System neemt Bio Bound de door haar geleverde producten aan het eind van hun levensduur graag terug om ze weer te verwerken tot nieuwe Bio Bound betonproducten of te gebruiken in andere recyclinginitiatieven.

Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen doen we samen met de gemeente Hoorn en en Aannemersbedrijf KWS al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen. Dus niet alleen duurzaam maar echt circulair!