De gemeente Noordwijk wil het gebruik van de fiets bij inwoners stimuleren en investeert daarom in de verbetering van bestaande en aanleg van nieuwe fietspaden. Om de milieu-impact hiervan zo laag mogelijk te houden, geeft de gemeente de voorkeur aan duurzame oplossingen. Op de Herenweg koos men daarom voor de circulaire, biobased fietspadplaten van Bio Bound, gemaakt met oude, versleten betonproducten en olifantsgras.

Duurzaam fietspad van circulair, biobased beton in Noordwijk

Nederland is een echt fietsland. Fietsen geeft vrijheid, het is gezond, leuk en duurzaam. Maar daarmee worden fietspaden ook drukker. Bovendien gaan sommige fietsers, bijvoorbeeld met elektrische fietsen, sneller. Bij de gemeente Noordwijk staat de fiets hoog op de agenda. Op verschillende plekken in de gemeente wordt de fietsdrukte en het gedrag van fietsers gemeten. Deze data wordt, waar mogelijk, gebruikt bij de ontwikkeling van het fietsplan en doorfietsroutes.

Gemeente Noordwijk Logo

De gemeente wil fietsen stimuleren, maar dan moet het wel veilig en comfortabel. Dus kiest de gemeente voor de gekoppelde fietspadplaten van Bio Bound. De platen worden onderling met koppelstrips aan elkaar verbonden. Hierdoor worden verzakkingen en opwaartse druk door boomwortels slim opgevangen. Daarnaast zijn de platen demontabel en gemakkelijk terug te plaatsen als er aan (water)leidingen onder de platen gewerkt moet worden. Bovendien zorgt deze gepatenteerde methode van koppelen in combinatie met de fijne structuur van de deklaag voor een lage rolweerstand en een hoge stroefheid. Kortom: het best mogelijke fietscomfort!

gekoppelde fietspadplaten circulair en biobasedFietspadplaten van duurzaam beton
Bio Bound fietspadplaten zijn circulair, biobased én hebben een lange levensduur. Dit maakt dit fietspad zeer duurzaam. De betonnen fietspadplaten worden gemaakt met granulaat van oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus). Miscanthus is een grassoort die wordt geteeld onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen. Miscanthus is een echte CO2 vreter! Per hectare neemt de plant vier keer zoveel CO2 op als een hectare bomen. Het verwerken van het gras in deze fietspadplaten levert een bijdrage aan de verlaging van emissies in de lucht.

Vaak levert Bio Bound de fietspadplaten, die dan door een aannemersbedrijf worden verlegd. Bij dit fietspad in Noordwijk heeft Bio Bound ook het verleggen voor de gemeente verzorgd. Op maandag 20 december 2021 is begonnen met de aanleg van het fietspad. Binnen 4 dagen was het volledige fietspad van ruim 765 meter klaar.

Volledig conform de harde eis van de gemeente kon het fietspad vrijdag 24 december worden opengesteld.