Bij een zonnepark worden normaliter palen de grond in geslagen waarop de zonnepanelen worden gemonteerd. Omdat de kans bestaat dat de bodem in Nijmegen archeologische bodemschatten bevat, wordt dit bij Zonnepark de Grift bewust niet gedaan. De zonnepanelen komen op een ondergrond van betonplaten. Bio Bound levert hiervoor platen van duurzaam beton, met olifantsgras en 100% gerecyclede vulstoffen afkomstig uit oude, versleten betonproducten.

Duurzaam beton constructie zonnepanelen zonnepark De Grift

De energietransitie is in volle gang. Volgens de doelstellingen van de Europese Unie en Nederland moet ons land in 2050 volledig klimaatneutraal van energie worden voorzien. In Nijmegen dragen burgers hier zelf aan bij. Verenigd in Energiecoöperatie WPN realiseren inwoners momenteel samen met projectvoorbereider Wiek-II Zonnepark de Grift. Het zonnepark langs de A15, onder de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe beslaat een totale oppervlakte van 5,5 hectare en biedt ruimte voor ruim 11.000 zonnepanelen.

logo zonnepark de griftRomeinen in Nijmegen
De uitdaging bij dit project zat in de bodem. Het gebied waar nu de stad Nijmegen ligt, was in Romeinse tijden, zo’n 2.000 jaar geleden, een druk handelscentrum. In het gebied worden tot op de dag van vandaag nog steeds archeologische vondsten gedaan uit die tijd. Om eventuele bodemschatten niet te beschadigen mocht de fundering van het zonnepark niet dieper dan 30 cm de grond in. De zonnepanelen worden daarom verankerd op een onderconstructie van betonnen funderingsplaten, die op de grond liggen. Om het zonnepark zo duurzaam mogelijk aan te leggen kozen de initiatiefnemers voor funderingsplaten van Bio Bound beton.

Duurzame betonplaten
De constructieplaten zijn gemaakt van beton met olifantsgras. Het olifantsgras dat hiervoor wordt gebruikt, wordt geteeld in de directe omgeving van Schiphol en is bedoeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen. Door dit biobased materiaal in het beton te verwerken wordt de door de plant opgenomen CO2 voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van CO2 emissies.

Daarnaast zijn de vulstoffen 100 % gerecycled uit oude, versleten betonproducten. Het herwinnen van deze grondstoffen is mogelijk door het gebruik van een innovatieve breektechniek, die het oude beton terugbrengt naar de oorspronkelijke fracties: grind, zand en cementfiller.

Bovendien worden deze funderingsplaten geleverd met Bio Bound Take Back certificaat. Dit betekent dat Bio Bound de platen over een aantal jaar weer terugneemt om ze te verwerken tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven te gebruiken.  Dat maakt Zonnepark De Grift dus niet alleen duurzaam en CO2 reducerend maar ook écht circulair!

Filmpje van het plaatsen van de elementen begin februari (in de sneeuw):

Bio Bound voert deze opdracht uit in samenwerking met Mannen van Staal en 100% Zonnig.

logo mannen van staal en 100% zonnig