In alle projecten die de provincie Noord-Brabant uitvoert, is duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde. Bij het groot onderhoud aan de N631 paste de provincie daarom meerdere duurzaamheidsmaatregelen toe. Voor de kantopsluiting koos de provincie voor de duurzame RWS banden van Bio Bound.

Circulaire, biobased RWS banden voor N631

In oktober is de provincie Noord-Brabant begonnen met groot onderhoud aan de provinciale weg N631 tussen Oosterhout en Rijen. Door het aanbrengen van meerdere verbeteringen wil de provincie de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid optimaliseren.

Eén van de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor is gekozen, zijn Bio Bound RWS banden. Deze duurzame RWS banden zijn gebruikt als kantopsluiting langs het asfalt van de weg en als veilige scheiding tussen de rijbaan en verkeersdruppels.

Bio Bound is het eerste én enige bedrijf dat circulair, biobased RWS banden levert. De duurzame banden worden gemaakt met gerecycled miscanthus (olifantsgras) en granulaat van oude versleten betonproducten. Door afvalproducten opnieuw als grondstof te gebruiken, is deze kantopsluiting veel minder belastend op het milieu dan een vergelijkbare RWS band gemaakt van normaal beton.

logo BAM

Biobased RWS banden, minder CO2
Door het gebruik van biobased materiaal als alternatieve vulstof in het beton wordt de door het olifantsgras opgenomen CO2 voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van CO2 emissies.

Aannemer BAM heeft inmiddels de eerste fase van het werk afgerond. Na de winter wordt het resterende gedeelte tussen de Broodbaan en de N282 in Rijen uitgevoerd.