Het spoor is één van de duurzaamste vormen van vervoer. Maar de duurzaamheidsambities van ProRail BV reiken verder. Daarom heeft de spoorwegbeheerder een Meerjarenplan Duurzaamheid opgesteld met concrete maatregelen om doelen voor de lange termijn dichterbij te brengen. Eén van die maatregelen is het gebruik van duurzame materialen bij de vernieuwing van de perrons. Voor twee perrons van station Dordrecht Centraal leverde Bio Bound circulaire, biobased perrontegels gemaakt met oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus).

Biobased perrontegels voor station Dordrecht Centraal - kopie

logo ProRail

Dordrecht Centraal is het oudste treinstation van de stad en heeft een prachtig, monumentaal stationsgebouw. Achter deze cultuurhistorische façade werkt spoorbeheerder ProRail aan een ware metamorfose om het station klaar te maken voor de toekomst, want om een groeiende stad bereikbaar en aantrekkelijk te houden is het openbaar vervoer cruciaal. Daarom worden de perrons verbreed en de spoorcapaciteit wordt uitgebreid. Hierdoor kunnen meer mensen gebruik maken van het station en kunnen er vaker en meer treinen stoppen.

Circulaire, biobased perrontegels voor station Dordrecht CentraalDuurzame perrons
Voor ProRail is duurzaamheid een vast onderdeel bij alle bedrijfsprocessen. Daarom stuurde de spoorbeheerder er middels de aanbesteding op aan om voor de perrontegels zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzaam beton. ProRail gebruikt hierbij de  Milieukostenindicator (MKI) als belangrijk meetinstrument. Een primeur voor de spoorsector!

Dura Vermeer Rail Infra BV - LogoDura Vermeer Railinfra BV schreef een goed plan en werd daarmee één van de vier winnende partijen van de raamovereenkomst.

Circulaire, biobased perrontegels
De perrontegels zijn gemaakt van beton met oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus). Miscanthus is een grassoort die wordt geteeld onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen. Miscanthus is een snelgroeiend gras dat bovenmatig veel CO2 opneemt uit de lucht. Door dit biobased materiaal als alternatieve vulstof in het beton te verwerken, wordt de opgenomen CO2 voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van CO2 emissies.

Logo Morssinkhof InfraDe circulaire, biobased perrontegels worden geproduceerd door ketenpartner Morssinkhof Groep, één van de grootste producenten van bestratingsmaterialen in Nederland.

Duurzame betontegels Dordrecht Dura Railinfra

Ketenpartners in de circulaire economie
Bovendien worden Bio Bound betonproducten geleverd met terugnamegarantie: het Bio Bound Take Back system.  Door met reststromen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen, doen ProRail BV, Dura Vermeer Railinfra BV, Morssinkhof Groep en Bio Bound samen al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen. Dat maakt deze perrontegels dus niet alleen duurzaam maar ook écht circulair!