In Lelystad staat de grootste batterij van Nederland: Giga Buffalo. Een belangrijke stap in de energietransitie! De batterij maakt het mogelijk om vraag en aanbod van energie met elkaar in balans te brengen met behulp van groene energie. Uiteraard moet het terrein rondom de megabatterij ook duurzaam worden aangelegd. Daarom koos Giga Storage voor de duurzame betonplaten en keerwanden van Bio Bound, gemaakt van hergebruikt beton en olifantsgras.

Logo Giga Storage

De energietransitie in Nederland bevindt zich in een actieve fase en dat brengt diverse uitdagingen met zich mee. Een van deze uitdagingen is het efficiënt opslaan van aanzienlijke hoeveelheden overtollige energie.

Om deze kwestie aan te pakken, heeft Giga Storage in Lelystad de Giga Buffalo gerealiseerd. Deze indrukwekkende megabatterij biedt de mogelijkheid om groene stroom op te slaan op momenten dat de productie het verbruik overtreft. Het opslaan van deze energie is een positieve ontwikkeling. Toch omvat de energietransitie niet alleen het opwekken van duurzame energie. Het omvat tevens het slim gebruiken van energie, het verminderen van ons energieverbruik en het inzetten van technologieën om de balans tussen vraag en aanbod van energie te handhaven.

Windmolens en zonnepanelen produceren soms stroom op momenten dat de vraag laag is, terwijl er op piekmomenten te weinig groene stroom beschikbaar is om aan de vraag te voldoen. De Giga Buffalo maakt het mogelijk om overtollige energie op te slaan en later weer terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Met een indrukwekkend vermogen van 24 MW en 48 MWh wordt verwacht dat deze batterij een CO2-besparing van ruim 23 duizend ton per jaar zal opleveren.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, heeft de Giga Buffalo geopend:

Duurzame betonplaten met miscanthus
Uiteraard is de batterijopslaglocatie aangelegd met duurzame bouwmaterialen. Om het terrein goed toegankelijk te maken heeft Giga Storage gekozen voor duurzame betonplaten en keerwanden van Bio Bound. Deze circulaire, biobased betonproducten zijn gemaakt van hergebruikt beton en olifantsgras (miscanthus). Het miscanthus dat hiervoor wordt gebruikt, is een grassoort die wordt geteeld onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen.

Door deze circulaire, biobased samenstelling is de ecologische footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van standaard betonproducten. Dit komt tot uiting in een lage MKI waarde en reductie van CO2. Bovendien worden Bio Bound producten geleverd met een ‘Take Back certificaat’. Hierdoor zijn ze dus niet alleen duurzaam maar écht circulair!

Logo K_Dekker - 2Het project is gerealiseerd in nauwe samenwerking met K_Dekker bouw & Infra b.v. uit Warmenhuizen.