In Lelystad staat de grootste batterij van Nederland: Giga Buffalo. Een belangrijke stap in de energietransitie! De batterij maakt het mogelijk om vraag en aanbod van energie met elkaar in balans te brengen met behulp van groene energie. Uiteraard moet het terrein rondom de megabatterij ook duurzaam worden aangelegd. Daarom koos Giga Storage voor de duurzame betonplaten en keerwanden van Bio Bound, gemaakt van hergebruikt beton en olifantsgras.

Logo Giga StorageDe energietransitie in Nederland is in volle gang en d

Om hier verandering in te brengen heeft Giga Storage in Lelystad de Giga Buffalo gebouwd. Deze megabatterij maakt het mogelijk om groene stroom op te slaan op momenten dat de productie hoger is dan het verbruik. De opgeslagen stroom kaat is goed nieuws! Maar de energietransitie gaat niet alleen over het opwekken van duurzame energie. Het gaat ook over het slim gebruiken van energie, het verminderen van ons energieverbruik en het inzetten van technologieën om het vraag- en aanbod van energie met elkaar in balans te brengen. Windmolens en zonnepanelen produceren namelijk soms stroom op momenten dat de vraag niet erg groot is, terwijl er op piekmomenten te weinig groene stroom is om aan de vraag te voldoen.n later weer worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. De batterij heeft een vermogen van maar liefst 24 MW en 48 MWh en levert naar verwachting een CO2 besparing op van ruim 23 duizend ton per jaar.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, heeft de Giga Buffalo geopend:

Duurzame betonplaten met miscanthus
Uiteraard is de batterijopslaglocatie aangelegd met duurzame bouwmaterialen. Om het terrein goed toegankelijk te maken heeft Giga Storage gekozen voor duurzame betonplaten en keerwanden van Bio Bound. Deze circulaire, biobased betonproducten zijn gemaakt van hergebruikt beton en olifantsgras (miscanthus). Het miscanthus dat hiervoor wordt gebruikt, is een grassoort die wordt geteeld onder de aanvliegroutes van Schiphol, waardoor het vliegverkeer minder hinder ondervindt van ganzen.

Door deze circulaire, biobased samenstelling is de ecologische footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van standaard betonproducten. Dit komt tot uiting in een lage MKI waarde en reductie van CO2. Bovendien worden Bio Bound producten geleverd met een ‘Take Back certificaat’. Hierdoor zijn ze dus niet alleen duurzaam maar écht circulair!

Logo K_Dekker - 2Het project is gerealiseerd in nauwe samenwerking met K_Dekker bouw & Infra b.v. uit Warmenhuizen.