Gemeente Winterwijk vindt fietsveiligheid enorm belangrijk. Maar deze prachtige stad moet ook op een verantwoorde manier worden doorgegeven aan de volgende generatie. Daarom koos de gemeente voor een vrijliggend fietspad met duurzame, circulaire fietspadplaten van Bio Bound.

Circulair fietspad met gekoppelde fietspadplaten

De bataafseweg In Winterswijk is een drukke verkeersroute. De combinatie van fietsers en (vracht)wagens op dezelfde rijbaan leidde hier vaak tot lastige situaties. Om de verkeersveiligheid van de fietsers structureel te verbeteren besloot de gemeente tot de aanleg van een vrijliggend fietspad.

logo-gemeente-winterswijk (1)Circulair fietspad met gekoppelde fietspadplaten
Maar Winterswijk heeft ook grote ambities op het gebied van duurzaamheid. De gemeente streeft naar een volledig duurzame samenleving in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair. Op de Bataafseweg koos de gemeente daarom voor de circulaire fietspadplaten van Bio Bound. De duurzame fietspadplaten worden gemaakt van 100% gerecyclede vulstoffen die worden teruggewonnen uit de recycling van oude, versleten betonproducten. Mede hierdoor hebben de prefab betonplaten een lage MKI-waarde.

Bovendien worden de platen geleverd met take-back-certificaat. Als de platen over tientallen jaren weer als afval worden beschouwd neemt Bio Bound ze graag terug om ervoor te zorgen dat ze worden verwerkt worden tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven gebruikt worden. Hierdoor werken gemeente Winterswijk, aannemersbedrijf KWS en Bio Bound samen aan een wereld zonder afval.

Logo KWSBegin dit jaar was het eerste deel van het fietspad al gerealiseerd. Deze week voerde aannemersbedrijf KWS de tweede fase uit.