De gemeente Haarlemmermeer start dit jaar een experiment met geluidsadaptief bouwen. Speciaal hiervoor wordt bij het Schiphol Tradepark een Fieldlab gerealiseerd, dat door Bio Bound gebouwd gaat worden. Vandaag zetten de clustermanager Jeroen Graafland van cluster Ruimte, Economie en Duurzaamheid van de gemeente Haarlemmermeer en Bio Bound directeur Jaap Schotanus hun handtekening. De bouw van het Fieldlab kan beginnen!

Bio Bound bouwt Fieldlab adaptief bouwen
Met het experiment geluidsadaptief bouwen wil de gemeente samen met partners inzicht krijgen in de mogelijkheden om gebouwen zo te ontwerpen dat geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt. Bovendien wordt er direct onderzoek gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, de belasting voor het milieu en het gebruik van materialen die duurzaam en herbruikbaar zijn. Het experiment is een internationale showcase waarbij waarbij de Haarlemmermeer, in samenwerking met o.a. het Rijk, de Provincie Noord-Holland, Schiphol en de TU Delft, Nederland als innovatieland op de kaart zet. Veel luchthavens in stedelijke gebieden zullen geïnteresseerd zijn in deze innovatieve manier van bouwen.

Logo HaarlemmermeerOm deze experimenten mogelijk te maken bouwt Bio Bound in opdracht van de gemeente het Fieldlab geluidsadaptief bouwen. Met meer dan 100 stuks zeecontainers wordt een situatie met een aantal straatjes nagebootst. In en rondom deze testfaciliteit kunnen straks de geluidsmetingen worden gedaan. De betonplaten van de ondergrond wordt uiteraard gemaakt van circulair beton.

Het fieldlab (nabij het Schiphol Tradepark) is een tijdelijke testfaciliteit die twee tot drie jaar blijft staan. Na deze periode wordt de testlocatie ontmanteld en alle materialen circulair hergebruikt.

Bekijk de uitzending van SHARE Meets ‘Healthy Urban Living & Working’ waarin meer uitleg wordt gegeven over de proef met geluidadaptief bouwen op Schiphol Trade Park: