De realisatie van de biobased proeftuin aan de N231 is in volle gang. Dura Vermeer is woensdag 12 juni begonnen met de aanleg van een circulair, biobased fietspad gemaakt van Bio Bound stortbeton.

circulair, biobased fietspad gemaakt van Bio Bound stortbeton

Op dit moment werkt Dura Vermeer, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, aan het groot onderhoud van de provinciale verbindingsweg N231. De Provincie heeft het deeltraject aan de Bosrandweg, langs het Amsterdamse Bos, aangewezen als biobased proeftuin. Over een totale lengte van 850 meter wordt het deeltraject ingericht met materialen die geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van grondstoffen met een biologische oorsprong.
De afgelopen twee maanden hebben de samenwerkende ketenpartners veel werk verzet. Bio Bound leverde al circulaire, biobased grasbetontegels, betonnen prefab faunapassages en gekoppelde fietspadplaten. Naast deze duurzame prefab fietsplaten koos de Provincie er voor om een deel van het fietspad uit te laten voeren in Bio Bound stortbeton. Allereerst is Dura Vermeer begonnen met de bekisting, waarna het beton insitu (in het werk gestort) kon worden gestort.

logo dura vermeerCirculair, biobased fietspad
Het fietspad is opgebouwd uit twee lagen beton. Eerst is de dikste laag aangebracht. Deze laag heeft een circulaire, biobased samenstelling en is gemaakt met gerecycled olifantsgras (miscanthusgras) en betonpuingranulaat. Het miscanthusgras, dat dit voorjaar op slechts enkele kilometers afstand van dit werk op het land stond om de ganzen op een diervriendelijke manier van Schiphol te weren, neemt tijdens de groei bovenmatig veel CO2 op uit de lucht en verwerkt deze in combinatie met water naar de stengel.

in het werk gestort circulair en biobased btonnen fietspad

Deze opgenomen CO2 wordt hiermee dus voor langere tijd in het beton vastgelegd. Door de circulaire, biobased samenstelling is de footprint van Bio Bound producten veel lager dan die van traditionele betonproducten. Tot slot is het fietspad voorzien van een deklaag van circulair, duurzaam beton om de vereiste normering, stroefheid, sterkte en duurzaamheid te waarborgen.

Informatiecentrum  biobased materialen N231
Langs de Bosrandweg ter hoogte van de parkeerplaats bij het Schinkelbos in Aalsmeer staat een publieksinformatiepunt (PIP)zijnde een biobased houten huisje met daarbinnen informatie over alle biobased materialen, de grondstoffen en hoe deze worden toegepast. . Het PIP is elke donderdag tussen 12.30 en 16.30 geopend. Tot 1 september 2019.