De Provincie Overijssel heeft de N737 aangewezen als DE innovatieroute van Overijssel. De provincie heeft hoge ambities en zoekt bedrijven met innovatieve ideeën om een weg te maken die zich kan aanpassen aan de toekomst. Doelstelling: Twente klaar maken voor de toekomst!

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Klimaatverandering, hoe we omgaan met de omgeving, de manier waarop we ons vervoeren en de rol van de technologie die ons hierbij gaat helpen en vervangen. Duurzame en veilige mobiliteit vraagt om slimme wegen. De provincie Overijssel wil bedrijven prikkelen om met hen mee te denken en daagt innovatieve bedrijven uit een toepasbaar plan voor een weg die niet ‘in beton is gegoten’, maar zich kan aanpassen aan de toekomst. Overijssel heeft hiervoor de N737 aangewezen.

Samenwerking Roelofs, Altran en Bio Bound
Roelofs, Altran en Bio Bound hebben de handen ineengeslagen en samen een plan geschreven met vernieuwende ideeën. Op basis van dit plan zijn we geselecteerd voor de dialoogfase. Dinsdag 24 april was de startbijeenkomst in Zwolle.

Roelofs, Altran en Bio Bound werken samen aan de innovatieroute Provincie Overijssel