De provincie Zuid-Holland is een echte koploper in duurzaamheid en innovatie. Om de fietsveiligheid langs de N207 te bevorderen, besloot de provincie de bestaande fietsroute te vervangen door een fietspad van gekoppelde fietspadplaten, gemaakt van duurzaam beton met 100% recyclede vulstoffen!

Provincie Zuid-Holland kiest maximaal duurzame betonnen fietspadplaten

De N207 is een belangrijke verbindingsweg tussen Waddinxveen en Gouda. Om groot onderhoud aan de weg te kunnen uitvoeren besloot de Provincie Zuid-Holland een gedeelte van de oever aan de oostkant van de Gouwe te vervangen. Hierdoor werd het mogelijk om de hoofdrijbaan iets te verschuiven, het aangrenzende fietspad te verbreden en de verkeersveiligheid voor fietsers aanzienlijk te verbeteren.

logo Provincie Zuid-HollandNaast fietsveiligheid maakt de provincie ook serieus werk van de transitie naar de circulaire economie en maakt zich sterk voor reductie van CO2, vergroening en verduurzaming. Daarom koos de provincie voor de gekoppelde fietspadplaten van Bio Bound.

Bij de productie van deze fietscomfortplaten wordt geen nieuw zand en grind gebruikt. Alle vulstoffen worden gerecycled uit oude, versleten betonproducten. Dit wordt gedaan met een innovatieve breektechniek: smart liberator. Deze vernieuwende breektechniek brengt oud beton terug naar de oorspronkelijke fracties: grind, zand en filler. Dit recyclede grind en zand wordt hergebruikt in deze fietspadplaten.

Hier kunt u een filmpje bekijken over deze innovatieve breektechniek van onze ketenpartner Smart Circular Products:

Fietspadplaten met Take Back certificaat
Het is een beetje een rare gedachte maar ooit worden ook deze fietspadplaten weer afval. Conform de circulaire gedachte neemt Bio Bound door haar geleverde producten aan het eind van hun levensduur terug en zorgt ervoor dat ze verwerkt worden tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven gebruikt worden. Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen doen we samen met onze klanten al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen. Dat maakt deze platen dus niet alleen duurzaam en CO2 reducerend maar ook écht circulair!

logo vermeulen groepVermeulen Groep
Het fietspad is vakkundig aangelegd door de Vermeulen Groep uit Hazerswoude-dorp. De platen 250×200 cm zijn uitgevoerd in 14 en 20 cm dikte. De dikkere platen liggen bij de inritten van de boerderijen. Op het provinciale areaal zijn de platen grijs, binnen de bebouwde kom rood.