Langs de N242, de N244 en de N508 in de provincie Noord-Holland staan grote glazen schermen om geluidsoverlast van de provinciale weg voor de omgeving te verminderen. Vorig jaar heeft de provincie besloten de onderste glazen platen van deze geluidsschermen te vervangen door betonnen plinten van Bio Bound. Deze betonplinten worden vervaardigd uit duurzaam beton met gerecycled beton en olifantsgras.

Provincie Noord-Holland vernieuwt geluidsschermen met biobased betonplinten

De geluidsschermen zijn gemaakt van glas. Hierdoor zorgen ze niet alleen voor geluidsreductie, maar bieden ze ook een panoramisch uitzicht over het prachtige polderlandschap van Noord-Holland. De provincie stuitte echter op een uitdaging: de onderste panelen raakten snel beschadigd door opspattende steentjes en maaiwerkzaamheden. Als oplossing koos de provincie ervoor om de onderste rij panelen te vervangen door duurzame betonplinten, in plaats van traditionele glazen panelen. De wegspringende steentjes (die je altijd zult houden) kunnen weinig of geen schade toebrengen aan de betonplaten, dit in tegenstelling tot glazen onderpanelen.

Circulaire biobased betonplinten voor geluidsschermDuurzame ambities
De provincie Noord-Holland staat bekend om haar actieve betrokkenheid bij duurzaamheidsinitiatieven en haar streven naar een groenere en meer duurzame toekomst. Om deze reden koos de provincie voor de circulaire en biobased betonplinten van Bio Bound.

Deze betonplinten worden geproduceerd met duurzaam beton, dat is samengesteld uit hergebruikt beton en olifantsgras (miscanthus). Dit gras wordt verbouwd onder de aanvliegroutes van Schiphol om hinder door ganzen voor het vliegverkeer te verminderen. In de lente wordt het gras gemaaid, wat leidt tot een grote hoeveelheid grasafval waarin veel CO2 is opgeslagen. Door dit gras toe te voegen aan het betonmengsel van de plinten, creëert Bio Bound circulaire en biobased betonplinten met aanzienlijk minder impact op het milieu dan gewone betonproducten. Dit komt tot uiting in de lage MKI-waarde.

Minimale verkeershinder
logo krinkels bv en provincie Noord-HollandProvinciale wegen zijn vaak ook drukke wegen. Om veilig te kunnen werken zijn verkeersmaatregelen nodig, maar deze veroorzaken hinder voor het verkeer. Daarom hebben de provincie en Aannemersbedrijf Krinkels BV in een pilot eerst de mogelijkheden onderzocht om het werk vanaf de achterkant van het geluidsscherm uit te voeren. Dit bleek mogelijk met behulp van een compact elektrisch rupsvoertuig met een telescooparm. Hierdoor was de weg vrij voor het vervangen van circa 1400 plinten in diverse afmetingen. Naast het minimaliseren van de verkeershinder heeft dit ook geleid tot aanzienlijke kostenbesparingen, omdat er minder verkeersmaatregelen nodig waren en het werk gedurende de dag kon worden uitgevoerd.

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe de provincie Noord-Holland samen met haar partners op doeltreffende wijze projecten in de openbare ruimte realiseert, terwijl gelijktijdig concrete maatregelen worden genomen om duurzaamheidsdoelen te bereiken.