De gemeente Noordwijk is een vooruitstrevende gemeente die serieus wil werken aan de transitie naar de circulaire economie en zich sterk maakt voor reductie van CO2, vergroening en verduurzaming. Daarom is de gemeente nu gestart met bestratingen met de circulaire, biobased tegels en banden van Bio Bound.

Noordwijk start proef met circulaire, biobased bestratingsmaterialenDoor de circulaire, biobased samenstelling is de footprint van Bio Bound producten veel lager dan die van traditionele betonproducten. Dit komt door de combinatie van een uitgekiend betonrecept, hergebruik van reststoffen zoals betonpuingranulaat en olifantsgras. Deze plant neemt tijdens de groei CO2 op uit de lucht en verwerkt deze in combinatie met water naar de stengel. Miscanthus is een éénjarig gewas, dat na het trekseizoen wordt afgemaaid, waarna er een enorme berg grasafval (lees vastgelegde CO2) overblijft. Deze opgenomen CO2 wordt voor langere tijd in het beton vastgelegd.

logo gemeente noordwijk

Take Back System
Bovendien worden deze bestratingsmaterialen geleverd met het Bio Bound Take Back Certificaat. Hierin is vastgelegd dat conform de gedachte van de circulaire economie, Bio Bound de door haar geleverde producten aan het einde van hun levensduur graag terugneemt om ervoor zorgen dat ze verwerkt worden tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven worden gebruikt. Op deze manier doen we samen met onze klanten al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Noordwijk start proef met duurzame betonnen bestratingsmaterialen

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken en ervaring op te doen is de Noordwijk gestart met een proef met de tegels en banden in de Johannes Molengraafstraat. Na evaluatie zal er worden besloten welke andere projecten met deze duurzame betontegels en banden kunnen worden bestraat.