logo Dubocalc

Op 1 januari 2018 was de nieuwe release uit van Nationale Milieudatabase. Bio Bound is opgenomen in deze release met onze MKI-score: € 6,05.

DuboCalc
De Nationale Milieudatabase is de bron voor DuboCalc. DuboCalc is een softwareprogramma om de duurzaamheid en milieukosten van GWW projecten te berekenen. DuboCalc wordt gebruikt door opdrachtgevers en (potentiële) opdrachtnemers voor het schrijven en beoordelen van (EMVI) aanbestedingen van GWW werken.