Langdurige periodes van droogte? Hoosbuien die overstroming veroorzaken? Hemelwater is een actueel onderwerp bij de inrichting van de openbare ruimte. Om dit probleem tegen te gaan koos Royal HaskoningDHV bij de herinrichting van de haven in Raamsdonkveer voor een innovatieve kolk: de Kolkdrain.

Innovatieve straatkolken in Raamsdonksveer2

Regenwater wordt vaak te snel afgevoerd, waardoor het grondwaterpeil zich niet goed herstelt. De Kolkdrain is een innovatieve kolk die ervoor zorgt dat het hemelwater bij normale regenbuien ter plekke in de bodem wordt opgenomen. Alleen bij echte hoosbuien wordt, om overstromingen te voorkomen, het water via het HWA-stelsel afgevoerd.Kolkdrain Deze innovatie bestaat uit een bestaande straat- of trottoirkolk die aan de buitenzijde is omsloten door een harde schil van gebonden, fijne grindfracties. Deze schil is semi-permeabel, oftewel uitstromend, niet inlatend en zandwerend! Zodra het gaat regenen wordt het water dat in de kolk loopt via de openingen afgevoerd. De schil rondom de put zorgt dat het water gelijkmatig in de bodem wordt opgenomen.

Indien bij hevige regenval het aanbod van water te groot wordt om naar de bodem af te voeren, zal langs een drempel in de afvoer het teveel aan regenwater alsnog via het bestaande HWA-stelsel worden afgevoerd. Door de terugslagkleppen loopt het hoogstaand grondwater terug in de straatkolk/trottoirkolk.

Herinrichting oude Haven Raamsdonksveer
Logo Mouwrik WaardenburgDe gemeente Geertruidenberg voert al sinds 2018 een actief beleid om duurzaamheid te stimuleren. Bij herinrichting van de Haven in Raamsdonksveer besloot men ook aandacht te besteden aan het hemelwater. Daarom nam Royal HaskoningDHV de Kolkdrain op in het plan.

Aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg bv plaatste acht Kolkdrains over de gehele lengte van de straat. Bovendien koos men voor de optie waarbij drains op de kolk kunnen worden aangesloten. Hierdoor wordt het drainagegebied groter en kunnen de bomen het in de bodem vastgehouden regenwater opnemen.