De wereld staat voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, grondstoffenschaarste, verstedelijking en de toename van afval houden niet op bij de grens. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken en leren van elkaar. Jaap Schotanus (Bio Bound) maakt deel uit van de delegatie circulaire economie die op 19 en 20 mei naar België gaat om kennis uit te wisselen en om kansen te ontdekken voor samenwerking in de circulaire bouw en infrabouw.

Handelsmissie België circulaire bouw en duurzame infrabouw

vlaggen van Nederland en BelgieBelgië en Nederland delen beiden de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Door goed samen te werken kunnen de landen belangrijke partners worden in de transitie naar dit doel. Om deze samenwerking verder te bevorderen is er op 19 en 20 mei een ontmoeting tussen Nederlandse en Belgische bedrijven en stakeholders. Er zijn diverse seminars, bedrijfsbezoeken en tal van netwerkactiviteiten, zoals match-making bijeenkomsten, een handelsreceptie en een diner.

Logo RVODe Nederlandse delegatie wordt geleid door de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Liesje Schreinemacher en de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Vivianne Heijnen. Jaap Schotanus en Theo Noorlander representeren Bio Bound tijdens deze handelsreis.