Winterswijk heeft fietsen en verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Maar de gemeente wil ook grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Op de drukke Bataafseweg koos men daarom voor een besparing van CO2 door de aanleg van een fietspad met circulaire betonplaten van duurzaam beton.

Fietspad van circulaire betonplaten van duurzaam beton

De Bataafseweg in Winterswijk is een drukke weg, de bermen zijn smal en de kanten steil. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, besloot de gemeente de weg grondig aan te pakken. Onderdeel van het plan is de aanleg van een vrijliggend fietspad om een veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietsverbinding te realiseren. Aannemersbedrijf KWS zorgt voor de uitvoering van het gehele project.

Fietspadplaten van duurzaam beton
Naast fietsvriendelijkheid heeft Winterswijk hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. De gemeente wil met haar denken en handelen optimaal zorgdragen voor het stoppen van de klimaatverandering en het sluiten van kringlopen, de circulaire economie.
Voor de aanleg van dit fietspad koos de gemeente dan ook voor de duurzame fietspadplaten van Bio Bound. De platen worden gemaakt van 100% gerecyclede vulstoffen. Bovendien levert Bio Bound deze platen, geheel conform de gedachte van de circulaire economie, met een terugnamegarantie. Door de duurzame betonplaten aan het einde van de levenscyclus weer te verwerken in nieuwe Bio Bound producten werken de gemeente Winterswijk, aannemersbedrijf KWS en Bio Bound samen aan het sluiten van de cirkel.

Ontzorgen door Just-in-time leveringen en legplan
Aan de Bataafseweg liggen meerdere bedrijven die het fietspad moeten overkruisen. Daarom kiest de gemeente voor gekoppelde fietspadplaten geschikt voor de zwaarste gewichtsklasse. In de voorbereiding heeft Bio Bound de aannemer en gemeente volledig ontzorgd met een gedegen legplan waarmee de platen nu met just-in-time leveringen worden aangevoerd om vervolgens als ware het een puzzel te worden aangebracht.