Bio Bound is de afgelopen maanden druk bezig geweest om haar MKI-waarde te berekenen. MKI staat voor Milieu Kosten Indicator: hoe lager deze waarde, des te minder belastend voor het milieu.

lca rapport Bio Bound

Uit de analyse blijkt dat Bio Bound betonmortel een MKI waarde heeft van € 6,05. Dit betekent dat Bio Bound betonproducten maar liefst 57% minder belastend zijn voor het milieu, dan vergelijkbaar traditioneel beton. Met deze waarde worden we opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD) van de Stichting Bouwkwaliteit. Daar zijn we ontzettend trots op!

Wat is nou precies die Milieu Kosten Indicator (MKI)? De MKI is dé methode om de milieubelasting van een product te berekenen. Hierbij worden alle milieueffecten van een materiaal, van winning tot sloop, meegenomen. Hoe lager de MKI-waarde, des te lager is de milieubelasting. De MKI-waarde wordt gebruikt om producten op basis van hun milieubelasting met elkaar te vergelijken. De MKI-waarde wordt berekend en getoetst door middel van een levenscyclusanalyse (LCA).

Belangrijk voor overheden, architecten en aannemersbedrijven
De MKI-waarde is een belangrijk instrument om de milieubelasting van verschillende producten en materialen op een objectieve met elkaar te kunnen vergelijken. Dat is enerzijds belangrijk voor overheden die de producten kopen. Daarnaast is het interessant voor (landschaps)architecten en aannemersbedrijven die opdrachten willen verkrijgen waarbij de duurzaamheid een wegingsfactor is.

Nationale Milieu Database
Onze MKI-waarde is inmiddels ook aangemeld bij de Nationale Milieu Database (NMD). De NMD is weer de bron voor DuboCalc. Dit is het softwareprogramma dat gemeenten, provincies en andere overheden gebruiken om milieuprofielen van ontwerpalternatieven te berekenen en de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) te beoordelen.

Begeleiding bij opstellen LCA
Bij het gehele traject om deze LCA op te stellen zijn we begeleid door EcoChain. De toetsing is uitgevoerd door Ecoreview.