De Combinatie De Ridder / Jos Scholman Groen heeft de opdracht gekregen voor de duurzame revitalisering van Sportpark Fanny Blankers-Koen in Almere. Een belangrijk onderdeel van deze renovatie was de verharding rondom de velden, waarbij bewust is gekozen voor circulaire, biobased betonplaten van Bio Bound. Deze innovatieve betonplaten dragen bij aan de verduurzaming van het sportpark en sluiten perfect aan bij de ambitieuze doelstellingen van de gemeente Almere.

Duurzame revitalisering voor Sportpark Fanny Blankers-Koen in Almere

Logo combinatie De Ridder en Jos Scholman groenSportpark Fanny Blankers-Koen biedt een breed scala aan sportfaciliteiten en is de thuisbasis voor diverse Almeerse sportverenigingen. Om het sportcomplex weer volledig in lijn te brengen met de huidige wensen en eisen besloot de gemeente tot een grondige revitalisering, waarbij 2 rubber ingestrooide kunstgrasvelden zijn omgevormd naar 1 zand ingestrooid kunstgrasveld en 1 hybride veld (combinatie van natuurgras en kunstgras).  Centraal hierbij staan de verbetering van maatschappelijk functies, aantrekkelijkheid, verbeteren van biodiversiteit en het verminderen van de uitstoot van CO2 en fijnstof. Het gaat niet zozeer om ‘meer’ te doen, maar de dingen anders te gaan doen.

De Gemeente heeft gekozen voor de Combinatie De Ridder / Jos Scholman Groen. Deze waren al verantwoordelijk voor het onderhoud van het sportcomplex. De zeer duurzame en praktische oplossingen van De Combinatie sloten aan op het beleid en de ambitie van de gemeente Almere, onder andere op het vlak van CO2 besparing, en circulariteit (refuse & rethink, reduce en reuse). Rondom de velden is er een duurzame verharding aangebracht met circulaire, biobased betonplaten van Bio Bound. En uitstekende (en duurzame) plek voor de supporters om straks hun favoriete team aan te moedigen.

circulaire, biobased betonplatenCirculaire betonplaten
Bio Bound hanteert een circulaire benadering waarbij de geleverde producten aan het einde van hun levensduur (zoals bepaald door de klant) worden teruggenomen. Op deze manier zorgen we ervoor dat deze materialen worden gerecycled en verwerkt tot nieuwe Bio Bound betonproducten, of gebruikt in andere recyclinginitiatieven.

100% gerecycled grind en zand
Voor de productie van de betonplaten wordt uitsluitend gebruik gemaakt van 100% gerecycled grind en zand. Er wordt geen nieuw zand en grind toegevoegd. Alle vulstoffen worden gerecycled uit oude, versleten betonproducten. Dit gebeurt door middel van een innovatieve breektechniek genaamd de smart liberator. Deze baanbrekende technologie herstelt oud beton naar de oorspronkelijke fracties van grind en zand. Het gerecyclede grind en zand worden vervolgens opnieuw gebruikt in deze hoogwaardige prefab betonplaten. Op deze manier wordt een duurzaam en circulair productieproces gerealiseerd, waarbij waardevolle materialen worden hergebruikt en de impact op het milieu wordt verminderd.

logo gemeente AlmereDoor gebruik te maken van reststromen voor de productie van Bio Bound producten en vervolgens het terugnemen van deze gebruikte betonproducten, werken we samen met alle betrokken partners om een gesloten kringloopproces te realiseren. Deze inzet voor een naadloze overgang van productie naar gebruik en weer terug draagt bij aan een duurzame toekomst, waarin we gezamenlijk streven naar een circulaire economie.