Vorige maand is de gemeente Zoeterwoude gestart met de rioleringswerkzaamheden aan het Julianapark. De gemeente kiest voor een unieke aanpak waarbij Zoeterwoude met een innovatief waterbergings- en zuiveringssysteem en duurzame betontegels een stuk klimaatadaptiever wordt gemaakt.

Duurzame bestratingsmaterialen

De gemeente Zoeterwoude voert regelmatig inspecties uit om de kwaliteit van het riool goed te bewaken. In het Julianapark in Zoeterwoude-Rijndijk besloot men om het riool te vervangen en daarbij de inrichting van de straat direct te vernieuwen.
Voor de invulling van het project koos de gemeente, naast het vervangen van de riolering, voor de aanleg van een uniek waterbergings- en zuiveringssysteem. Een innovatief funderingspakket van schelpen en mineralen zorgt ervoor dat het hemelwater tijdelijk wordt opgeslagen en gezuiverd voordat het infiltreert in de bodem, of afstroomt naar het oppervlaktewater.

Duurzame betontegels
Voor de trottoirs koos Zoeterwoude voor de duurzame bestratingsmaterialen van Bio Bound. Deze betontegels worden gemaakt met granulaat van oude, versleten betonproducten én olifantsgras (miscanthus). Het olifantsgras wordt geteeld in de directe omgeving van Schiphol en is bedoeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen. Olifantsgras neemt bovenmatig veel CO2 op en wordt als alternatieve vulstof in het beton verwerkt. Deze vastlegging levert een bijdrage aan het verlagen van CO2 emissies.

Duurzame bestratingsmaterialen in ZoeterwoudeCirculaire economie
Daarnaast neemt Bio Bound, conform de gedachte van de circulaire economie, de betontegels aan het eind van hun levensduur terug om ervoor te zorgen dat ze worden verwerkt tot nieuwe Bio Bound betonproducten.
Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer als grondstof te verwerken in nieuwe producten doet de gemeente Zoeterwoude, samen met aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V. en Bio Bound, al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Met deze innovatieve aanpak wordt Zoeterwoude weer een stukje klimaatadaptiever!