Om Dongen ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, voert de gemeente een actief beleid, maar geeft zij ook zelf het goede voorbeeld. Bij de Mr. Janssenweg legde de Gemeente Dongen de vraag aan de markt voor om de herinrichting van deze straat zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Bio Bound leverde de opsluitbanden van circulair beton mét olifantsgras.

Duurzaam Dongen!

Klimaat, duurzaamheid en energiebeperking zijn belangrijke speerpunten in het beleid van de gemeente Dongen. Om deze klimaatdoelstellingen ook in de openbare ruimte te verwezenlijken, werd de herinrichting van de Mr. Janssenweg aangewezen als pilotproject

Maximale betrokkenheid van bewoners
Al in een vroeg stadium vroeg de gemeente de bewoners mee te denken over het ontwerp. Binnen de gegeven kaders waaraan de weg moet voldoen (wegbreedte, aantal parkeerplaatsen) werd er bijvoorbeeld gekozen voor minder grijs en meer groen in de nieuwe straat. Daarom is besloten om aan één zijde het trottoir te vervangen door een groenstrook met bomen.

logo gemeente dongenAanbesteding op MKI waarde
Om het project zo duurzaam mogelijk uit te voeren besloot de gemeente naast prijs ook de milieueffecten van de inkoop mee te nemen en daarmee de markt uit te dagen om te innoveren en verduurzamen. Er werd voor gekozen om de grootste leveranties aan te besteden op mki waardes. Aannemersbedrijven konden een fictieve korting verkrijgen door het werk met een lagere mki-score uit te voeren dan de gestelde norm.

Integrale projectaanpak
Voor de uitvoering van het project is gekozen om de weg integraal aan te pakken. Om de wateroverlast aan te pakken is het riool aangepast en een waterbergende fundering aangebracht die het hemelwater vertraagd in de bodem laat vloeien.  Op deze manier wordt de capaciteit van het gemaal optimaal benut.

miscanthusbetonVoor de bestrating koos de gemeente voor de circulaire, biobased opsluitbanden van Bio Bound. Deze banden worden gemaakt met granulaat van versleten betonproducten en miscanthus (olifantsgras). Door deze vezels als vulstof in het beton te verwerken is de ecologische footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van traditionele betonproducten. Bovendien levert de langdurige vastlegging van CO2 een bijdrage aan het verlagen van emissies.

logo-c-infraHet project is vakkundig uitgevoerd door aannemersbedrijf C-infra bv uit Dongen, dat alle bestratingswerkzaamheden uitvoerde met volledig elektrisch materieel.

Take Back Certificaat
Geheel conform de gedachte van de circulaire economie levert Bio Bound haar betonproducten met terugnamegarantie. Het is nu nog een wat rare gedachte, maar ooit worden ook deze betonbanden weer afval. Bio Bound neemt de geleverde opsluitbanden dan graag terug om deze weer te verwerken in nieuwe Bio Bound betonproducten of in te zetten bij andere recyclinginitiatieven.
Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen, doen de gemeente Dongen en Bio Bound samen al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.

Aat Baks (Bio Bound) overhandigt Take Back Certificaat aan wethouders Petra Lepolder en René Jansen

Aat Baks (Bio Bound) overhandigt Take Back Certificaat aan wethouders René Jansen en Petra Lepolder