In het duingebied van Wijk aan Zee lopen diverse verharde paden, waaronder een belangrijk verbindingspad tussen de twee strandopgangen. Na vele jaren van gebruik begon het asfalt van dit pad te verslijten, waardoor de gemeente heeft besloten het te vernieuwen met duurzame betonplaten van Bio Bound.

Duinpad van duurzame betonplaten in Wijk aan Zee

Wijk aan Zee, een gezellig en gastvrij dorp langs de Noordzeekust, behoort tot de gemeente Beverwijk. Het strand staat bekend als een van de mooiste en breedste stranden van Nederland. Langs de rand van de badplaats strekt zich een prachtig duingebied uit, dat de ideale omgeving vormt voor ontspannen wandelingen, fietstochten of paardrijden. Speciaal hiervoor heeft de gemeente aangename paden aangelegd. Een van deze verbindingspaden tussen de twee strandafgangen was dringend aan vervanging toe. Het pad, vervaardigd van asfalt, vertoonde op verschillende plaatsen scheuren en kraters, waardoor het niet langer veilig was voor fietsers en voetgangers.

Logo gemeente beverwijkBeverwijk zet zich in voor een duurzame toekomst en heeft ambitieuze plannen om in 2040 energieneutraal te zijn, waarbij het ook de circulaire economie stimuleert. Dit betekent dat materialen worden hergebruikt en afvalstromen worden verminderd. Daarom heeft de gemeente gekozen voor duurzame betonplaten van Bio Bound bij de vervanging van het duinpad. Naast het hergebruik van grondstoffen hebben deze platen een buitengewoon lange levensduur van minimaal 75 jaar. Bovendien zijn ze uitstekend herbruikbaar indien het pad in de toekomst moet worden verplaatst of elders moet worden aangelegd.

Deze duurzame betonplaten worden geleverd met een terugnamegarantie. Dit betekent dat Bio Bound, in lijn met het circulaire denken, de betonplaten aan het einde van hun levensduur terugneemt en ervoor zorgt dat ze worden verwerkt tot nieuwe Bio Bound betonproducten. Door afvalstoffen te transformeren tot grondstoffen voor Bio Bound producten en vervolgens de gebruikte betonproducten aan het einde van hun levenscyclus terug te nemen, dragen we samen met onze klanten bij aan een gesloten kringloopproces van productie tot gebruik en weer terug.

logo infra consult van dooren1Emissievrij materieel

Deze betonplaten bieden jarenlang een veilig en stabiel pad van hoge kwaliteit. Infra Consult Van Dooren B.V. uit Beverwijk heeft alle vereiste voorbereidingen getroffen en de platen van 3 meter breed gelegd. Aangezien de duinen een Natura 2000-gebied vormen, is al het werk uitgevoerd met het gebruik van emissievrij materieel.

Het resultaat is een prachtige verbetering van de infrastructuur in de duinen van Wijk aan Zee.