In het hart van de Metropoolregio Amsterdam, direct naast Schiphol, ontwikkelt gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SADC) het meest circulaire en duurzame bedrijventerrein van Europa, Schiphol Trade Park. Na de succesvolle samenwerking tijdens de aanleg van de circulaire hoofdinfrastructuur, koos de opdrachtgever voor de invulling van fase 2 wederom voor de duurzame bestratingsmaterialen van Bio Bound.

Circulaire, biobased bestratingsmaterialen voor Schiphol Trade Park fase 2

Logo SADCKWS Infra Amsterdam-Utrecht is in 2019 gestart met het bouw- en woonrijp maken van het nieuwe bedrijvenpark in Hoofddorp. Conform de duurzame ambities van de opdrachtgever past KWS zo veel mogelijk de principes toe van de circulaire economie. Zo worden er bijvoorbeeld zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt en nieuwe materialen worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Ook voor de aanleg van de infrastructuur ten behoeve van het bereikbaar maken van de te realiseren kavels (fase 2), is er gekozen voor de circulaire, biobased betontegels, -straatstenen en -banden van Bio Bound.

Circulaire, biobased bestratingsmaterialen
Bio Bound bestratingsmaterialen worden vervaardigd met  oude, versleten betonproducten en olifantsgras (miscanthus). Dit gras is eerder gebruikt om ganzen op diervriendelijke manier te weren van de aanvliegroutes van Schiphol. LogoKWSDoor dit afvalgras als natuurlijke vezelversterkende vulstof in het beton te verwerken, wordt de CO2 die de plant tijdens de groei uit de lucht heeft opgenomen voor langere tijd in het beton vastgelegd. Dit komt tot uiting in een zeer lage milieu-impact, die goed aansluit bij de duurzame ambities van zowel SADC als KWS.

Bio Bound betonproducten uitstekend recyclebaar!
Het is nu wellicht een enigszins vreemde gedachte maar ooit worden ook deze bestratingsmaterialen weer afval. Conform de gedachte van de circulaire economie is het belangrijk om nu al na te denken over de manier waarop na pakweg 50 jaar het gebruikte beton weer als grondstof kan worden ingezet. Daarom levert Bio Bound haar producten met terugnamegarantie, het take back certificaat, want deze materialen kunnen uitstekend worden gerecycled en gebruikt als grondstof voor nieuwe Bio Bound betonproducten.

Op deze manier doen we samen met de opdrachtgever, KWS Infra, en alle andere stakeholders al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.