Het afgelopen jaar heeft de provinciale autoweg N3 een grote opknapbeurt gekregen. Veiligheid is bij zo’n drukke verbindingsroute essentieel. Voor een van de vluchttrappen leverde Bio Bound traptreden gemaakt met puin van oude versleten betonproducten en olifantsgras. Een optimale combinatie van veiligheid en duurzaamheid!

Betontrap van duurzaam beton voor autoweg N3Om de doorstroming en bereikbaarheid van de regio Drechtsteden te vergroten, werken Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en gemeenten aan een gezamenlijke aanpak van het wegennet in de regio. Als onderdeel daarvan startte de provincie met groot onderhoud aan de verbindingsroute N3 tussen de A15 bij Papendrecht en de A16 aan de zuidkant van Dordrecht.

Verkeersveiligheid
Een belangrijk onderdeel bij dit project is de bevordering van de verkeersveiligheid. Bij ongelukken of calamiteiten moeten de weggebruikers een goede route hebben om snel naar een veilige plek te kunnen komen. Bij een van de viaducten op het traject is daarom een dijktrap aangelegd. Samen met OFN leverde Bio Bound hiervoor de betonnen bloktreden aan Boskalis.

Betontrap van duurzaam beton
De bloktreden zijn gemaakt van circulair, biobased beton. Dit houdt in dat de traptreden zijn gemaakt van beton met puin van oude versleten betonproducten en olifantsgras. Olifantsgras (miscanthus) is een grassoort die bovenmatig veel CO2 uit de lucht opneemt en omzet naar de stengels en bladeren van de plant. Door deze vezels als vulstof in het beton te verwerken, is de ecologische footprint van Bio Bound producten aanzienlijk lager dan die van traditionele betonproducten. Bovendien levert de langdurige vastlegging van CO2 een bijdrage aan het verlagen van emissies.

logo boskalis en ofnCirculaire economie
In de wegenbouw zijn we met elkaar op weg zijn een circulaire economie. Een toekomst waarin materialen oneindig hergebruikt worden. We moeten daarom anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden.Daarom levert Bio Bound ook deze betontreden met Take Back Certificaat en doen we samen met alle stakeholders al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.