De Kolkdrain is genomineerd voor de Gouden Gieter! De Gouden Gieter is een jaarlijkse prijs voor de meest creatieve, praktische oplossing voor problemen die worden veroorzaakt door klimaatverandering.

Kolkdrain innovatieve straatkolk_trottoirkolk tegen hoosbuien agv klimaatverandering

Nederland kampt regelmatig met twee tegengestelde problemen: droogte en overstromingen door hemelwater. Regenwater wordt vaak te snel afgevoerd, waardoor het grondwaterpeil zich niet goed herstelt. Maar ons land kent ook intensieve hoosbuien. De grote hoeveelheid neerslag die dan in korte tijd ontstaat, leidt regelmatig tot overstromingen op de straten en in huizen.

De Kolkdrain is een innovatieve kolk die ervoor zorgt dat het hemelwater bij normale regenbuien ter plekke in de bodem wordt opgenomen. Alleen bij echte hoosbuien wordt, om overstromingen te voorkomen, het water via het HWA-stelsel afgevoerd.

Deze innovatie bestaat uit een straat- of trottoirkolk die aan de buitenzijde is omsloten door een harde schil van gebonden, fijne grindfracties. Deze schil is semi-permeabel, oftewel uitstromend, nietinlatend en zandwerend! Zodra het gaat regenen, wordt het water dat in de kolk loopt via de openingen afgevoerd. De schil rondom de put zorgt dat het water gelijkmatig in de bodem wordt opgenomen.

Indien bij hevige regenval het aanbod van water te groot wordt om naar de bodem af te voeren, zal langs een drempel in de afvoer het teveel aan regenwater alsnog via het bestaande HWA-stelsel worden afgevoerd. Door de terugslagkleppen loopt het hoogstaand grondwater terug in de straatkolk/trottoirkolk.

De Kolkdrain is een van de genomineerden voor de Gouden Gieter 2023. De prijs is een initiatief van de vakbladen Stad+Groen en de Hovenier.