Gemeente Almere heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Eén van de concrete projecten hiervoor is de verduurzaming van Sportpark Fanny Blankers-Koen. Om dat te realiseren kreeg De Ridder BV de opdracht voor de renovatie van twee kunstgrasvelden met daaromheen de circulair, biobased betonplaten van Bio Bound.

biobased stelconplaten beton

logo gemeente AlmereSportpark Fanny Blankers-Koen biedt een breed scala aan sportfaciliteiten en is de thuisbasis voor diverse Almeerse sportverenigingen. Om het sportcomplex weer volledig in lijn te brengen met de huidige wensen en eisen besloot de gemeente tot een grondige revitalisering. Centraal hierbij staan de verbetering van maatschappelijk functies, aantrekkelijkheid, verbeteren van biodiversiteit en het verminderen van de uitstoot van CO2 en fijnstof. Het gaat niet zozeer om ‘meer’ te doen, maar de dingen anders te gaan doen.

circulaire biobased stelconplatenDe Ridder BV, gespecialiseerd in aanleg, beheer en renovatie van golfbanen, groenvoorzieningen, sportvelden en natuurterreinen, kwam tijdens de selectie als beste uit de bus. Het bedrijf verzorgde de renovatie van twee kunstgrasvelden. Rondom de velden is er een duurzame verharding aangebracht met circulaire, biobased betonplaten van Bio Bound. En uitstekende plek voor de supporters om straks hun favoriete team aan te moedigen.

100% gerecycled grind en zand
Bij de productie van de betonplaten wordt er geen nieuw zand en grind gebruikt. Alle vulstoffen worden gerecycled uit oude versleten betonproducten. Dit wordt gedaan met een innovatieve breektechniek: de smart liberator. Deze vernieuwende breektechniek brengt oud beton terug naar de oorspronkelijke fracties grind en zand. Dit recyclede grind en zand is hergebruikt in deze kwalitatief hoogwaardige prefab betonplaten.

Betonpuingranulaat

Circulaire betonplaten
Conform de circulaire gedachte neemt Bio Bound de door haar geleverde producten aan het eind van hun levensduur (bepaald door de klant) terug en zorgt ervoor dat ze verwerkt worden tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven gebruikt worden.

Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen doen we samen met onze klanten al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.