Nieuws en Projecten 2017-05-29T08:09:32+00:00

Nieuws en Projecten Bio Bound

Biobased fietspad voor circulair Renkum gereed

De gemeente Renkum maakt serieus werk van de circulaire economie! Voor de reconstructie van de Van der Molenallee in Doorwerth produceerde Bio Bound fraaie biobased fietspadplaten met rammelstrook in twee kleuren. Het werk is klaar!

De Van der Molenallee is een doorgaande verkeersweg in Doorwerth, gemeente Renkum. Naast gemotoriseerd verkeer maken ook veel fietsers gebruik van deze weg. Voor hen was de weg met een belijning op het asfalt aan beide zijden voorzien van een fietsstrook. Dat kon beter! De gemeente besloot tot een reconstructie om de verkeersveiligheid verder te optimaliseren. Bovendien werd besloten om bij de invulling van dit project direct een bijdrage te leveren aan de realisatie van klimaat- en duurzaamheidsambities van de gemeente: circulariteit, duurzaamheid én reductie van CO2.

biobased fietspadBiobased fietspad met lage milieubelasting
Civieltechnische buro Evers presenteerde een plan met innovatieve Bio Bound fietspadplaten. De hoogwaardige biobased betonelementen zijn gemaakt van beton met gerecycled olifantsgras (miscanthus) en betonpuin. Miscanthus is een grassoort die o.a. wordt geteeld in de directe omgeving van Schiphol en is bedoeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen. Door dit gras en gerecycled betonpuin in het beton te verwerken, hebben de platen een veel lagere milieubelasting dan producten gemaakt van vergelijkbaar, traditioneel beton!

Verkeersveiligheid
De fietspadplaten zijn voorzien van een deklaag in twee kleuren, geel en rood. Om glijpartijen te voorkomen is het rode vlak, het fietsgedeelte, voorzien van een antislipprofiel (Gian 2). Het gele vlak vormt een rammelstrook die is voorzien van een ruitreliëf dat de automobilisten hoorbaar alarmeert wanneer zij het fietspad te dicht naderen. De verkeersveiligheid wordt hiermee dus zowel in kleur als geluid gewaarborgd.

bouwbelang

Maatwerk
Het fietspad heeft een totale lengte van 1820 strekkende meter. Voor dit project produceerde Bio Bound 608 platen met een afmeting van 2,35 x 3 meter en een dikte van 14/15,5 cm. Om onderlinge verzakkingen te voorkomen zijn de fietspadplaten middels koppelstrips met elkaar verbonden. Naast rechte elementen zijn er maatwerk pasplaten geproduceerd voor in de bochten. Op plaatsen waar de weggebruikers de weg moeten oversteken komen platen zonder rammelstrook.

Bouwbelang
Het project met de biobased fietspadplaten bleef ook in de pers niet onopgemerkt. Het blad Bouwbelang maakte er zelfs een voorpagina-artikel van. In het blad staat een interview met Jaap Schotanus.

Leeuwarden toont voorbeelden circulaire economie

biobound - wandelpadplaten leeuwardenLeeuwarden werkt hard aan een duurzame, sterke gemeente. Dit komt tot uiting in de vele projecten in de stad. Leeuwarden onderneemt, experimenteert en leert. Een mooi voorbeeld hiervan is De Prinsentuin waarvoor Bio Bound circulaire, biobased wandelpadplaten leverde.

De gemeente Leeuwarden heeft een duidelijke visie over de duurzame, sterke stad in de toekomst. Om dit structuur te geven heeft de stad een helder visiedocument opgesteld. En Leeuwarden maakt haar visie concreet met een veelheid aan projecten en activiteiten die de gemeente ontplooit op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ondernemers, kennisinstellingen, burgers en maatschappelijke organisaties worden meegenomen in dit enthousiasme

De prinsentuin
Om circulaire economie tastbaar te maken voor zowel de interne organisatie als voor het publiek initieerde de gemeente het voorbeeldproject ‘De Prinsentuin’, een circulaire wandelpad. De Prinsentuin is een park tussen de binnenstad en stadsgracht. De Prinsentuin en omgeving is een geliefde passantenhaven voor watersporters. Tijdens Culturele Hoofdstad 2018 zal de Prinsentuin nog meer functies bieden.
Uit meerdere initiatieven koos de projectgroep, begeleid door Royal Haskoning, vier bedrijven om hun innovatie te tonen. Het voetpad is verdeeld in 4 stukken waarin steeds een ander materiaal wordt toegepast. De verschillende materialen hebben elk hun eigen uitgangspunten en circulaire kenmerken. Ook heeft elk materiaal een ander uiterlijk en uitstraling (beton, kunststof, asfalt, steen) zodat de diversiteit goed zichtbaar is voor het wandelende publiek.

biobound - wandelpadplaten leeuwardenCirculair, biobased wandelpad
Voor dit project produceerde Bio Bound grote prefab wandelpadplaten van beton met Miscanthus (olifantsgras). Door de primaire grondstoffen te vervangen door dit restproduct wordt de milieubelasting van de platen tot meer dan de helft gereduceerd. Naast het pad is een bankje geplaatst dat eveneens gemaakt is van Bio Bound beton.

Als cadeau voor de gemeente voorzag Bio Bound één van de platen van een fraai RVS bord met informatie over het project.

Nieuwe release Nationale Milieudatabase

logo Dubocalc

Op 1 januari 2018 was de nieuwe release uit van Nationale Milieudatabase. Bio Bound is opgenomen in deze release met onze MKI-score: € 6,05.

DuboCalc
De Nationale Milieudatabase is de bron voor DuboCalc. DuboCalc is een softwareprogramma om de duurzaamheid en milieukosten van GWW projecten te berekenen. DuboCalc wordt gebruikt door opdrachtgevers en (potentiële) opdrachtnemers voor het schrijven en beoordelen van (EMVI) aanbestedingen van GWW werken.

Bio Bound deelnemer De dag van de stad in Utrecht

dag van de stad

Op uitnodiging van de gemeente Haarlemmermeer heeft Bio Bound maandag 30 oktober deelgenomen aan De dag van de stad in Utrecht.

De dag van de stad is één dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.

Tijdens de bijeenkomst kwamen alle grote thema’s aan de orde waarmee steden te maken hebben. Het evenement bracht 1.500 mensen bij elkaar die dagelijks werken aan toekomstbestendige steden. Bestuurders en ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners. De dag van de stad vond plaats in De werkspoorkathedraal in Utrecht. Dit mooie industriële pand gaf fraaie allure aan het evenement.

We hebben veel mooie dingen gezien en bevlogen mensen gesproken.

Bio Bound als innovator te gast bij Kennisplatform CROW: biobased fietspaden

Donderdag 26 oktober was Bio Bound te gast als één van de vier innovatoren bij het CROW Infra-Innovatiecafé Biobased wegen en fietspaden.

logo crow

Het Infra-Innovatiecafé is een initiatief van Kennisplatform CROW en biedt de deelnemers aan het netwerk de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit gebeurt onder andere door middel van fysieke bijeenkomsten. 26 oktober 2017 was het onderwerp ‘Biobased wegen en fietspaden’. Het café was georganiseerd in samenwerking met de provincie Gelderland en Arcadis.

CROW Infra-Innovatiecafé Biobased wegen en fietspaden

Bio Bound biobased fietspadplaten in Renkum

In totaal waren er circa 40 deelnemers werkzaam bij provincies gemeenten, kennisinstellingen, aannemers en adviesbureaus. De vier aanwezige innovaties waren:

 1. Lignine asfalt (bio-asfalt waarin het traditionele bitumen voor de helf is vervangen door lignine);
 2. Bio Bound Beton (betonproducten voor de inrichting van de buitenruimte gemaakt met olifantsgras);
 3. Ecofalt (Koud geproduceerd asfalt met bitumen op plantaardige basis);
 4. Recell (uit rioolslib herwonnen cellulosevezels toegepast als afdruipremmer in asfalt);

Na vier korte pitches van de innovatoren over hun biobased innovaties kregen geïnteresseerde aanwezigen in drie rondes de gelegenheid om met de innovatoren in gesprek te gaan. Tijdens deze rondes was er veel interesse voor de biobased betonproducten van Bio Bound.

Dit hebben we al bereikt:

 • Producten bestaan tot 75% uit gerecycled materiaal

 • Aanzienlijke reductie van CO2

 • Product volume bestaat voor 50% uit gras (Miscanthus)

 • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de stedelijke omgeving

 • Aslast vanaf 10 ton

 • Mogelijke gewichtsreductie tot 50% t.o.v. traditioneel beton

 • Producten zijn getest door onafhankelijk testlaboratorium NEBEST

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound film
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama